Posted on 9 Sep 2019 In: Uncategorized

Niedomagania akumulatora

Hamulce piszczą, gwiżdżą, grzechoczą — zaolejenie lub nadmierne zużycie (wystają nity) okładzin szczek hamulcowych — niewłaściwe przylegame okładzin szczęk hamulcowych. Akumulator zbyt szybko się rozładowuje długotrwała jazda z małą prędkością i z włączonymi światłami — częste i długotrwale korzystanie ze świateł postoju niewyłączenie na postoju świateł — zbyt częste korzystanie z rozrusznika — upływ prądu spowodowany usterkami obwodu elektrycznego — zasiarczanienie płyt akumulatora — uszkodzenie płyt akumulatora — uszkodzenie naczynia akumulatora — pęknięcie pokrywy akumulatora — zanieczyszczenie pokrywy akumulatora — zbyt niski poziom elektrolitu w ogniwach akumulatora niedomaganie prądnicy, samoczynnego wyłącznika lub regulatora — przeciążanie akumulatora — zbyt silny spadek pojemności akumulatora przeładowywanie akumulatora wskutek zbyt małego poboru prądu (np. w lecie) — samowyładowanie akumulatora. Wylewanie się elektrolitu z ogniw podczas ładowania akumulatora — zbyt wysoki poziom elektrolitu w naczyniu — zbyt wysokie natężenie prądu ładowania — zwarcie płyt w jednym z ogniw — brak płytki ochronnej w korku akumulatora. Przedwczesne zużywanie się akumulatora zbyt niski poziom elektrolitu pozostawienie akumulatora przez długi okres czasu w stanie rozładowanym — ładowanie akumulatora prądem o zbyt dużym natężeniu zwarcie wewnętrzne w ogniwie akumulatora — zasiarczanienie płyt akumulatora. Read the rest of this entry »

Posted on 9 Sep 2019 In: Uncategorized

Bębny hamulcowe

Read the rest of this entry »

Posted on 9 Sep 2019 In: Uncategorized

Zadania nadwozia

Nadwozie samochodu stanowi pomieszczenie pasażerów, kierowcy i przewożonych ładunków na okres transportu. Do nadwozia zalicza się też błotniki, osłone silnika, chłodnicy, stopnie, zderzaki, okucia itp. Nadwozie ma zapewniać pasażerom komfortowe warunki podróżowania, a przewożonym ładunkom należyte warunki zwłaszcza zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Budowa i szczegóły wyposażenia nadwozi zależą od ich przeznaczenia. Ogólnie rozróżnia się cztery odmiany nadwozi samochodów: osobowe, autobusowe, ciężarowe i specjalne. Read the rest of this entry »

Posted on 8 Sep 2019 In: Uncategorized

Naprawy bieżące

Zwykle w ramach naprawy bieżącej nie rozbiera się zespołu całkowicie, lecz tylko częściowo, przy czym z reguły dąży się do ograniczenia stopnia rozbiórki, ponieważ częściowo zużyte części współpracujące. Pp ponownym złożeniu docierają sie wtórnie i tym samym zużywają sie dość intensywnie. Aby skrócić przestój pojazdu samochodowego w naprawie bieżącej, często wymienia sie zespół wymagający naprawy na zespół nowy lub naprawiony. Więcej zakłóceń wywołuje układ zapłonowy (działanie rozdzielacza świec zapłonowych i cewki), następnie prądnica i jej regulator, w mniejszym zaś stopniu światło hamulcowe STOP, światła błyskowe, kierunkowskazy, paliwowskazy, termometry i wycieraczki. Objawy tych zakłóceń są następujące. Read the rest of this entry »

Posted on 8 Sep 2019 In: Uncategorized

Niedomagania odbiorników radiowych

Sygnał po naciśnięciu przycisku w ogóle nie działa, zacina się lub dźwięk jego jest chrapliwy — rozładowanie akumulatora — przepalenie się bezpiecznika — odłączenie się lub obluzowanie się zacisku przewodu sygnału — przerwa w obwodzie sygnału — zwarcie w obwodzie sygnału — silne nadtopienie styków sygnału — pęknięcie membrany — rozregulowanie się odstępów membrany — przepalenie się uzwojeń cewki sygnału — obluzowanie połączenia sygnału z masą uszkodzenie kondensatora — silne nadtopienie styków przycisku sygnału. Sygnał działa po zwolnieniu przycisku — zacięcie się przycisku — zwarcie na mase w przewodzie od przycisku do sygnalu — stopienie sprężynujących styków przycisku osłabienie lub pęknięcie sprężyny przycisku. Niedomagania samochodowych odbiorników radiowych polegają najczęściej na zakłóceniach w odbiorze audycji. Zakłócenia te o charakterze trzasków, zgrzytów, szumów, huków, bulgotania są wywoływane przeszkodami zewnętrznymi, miedzy innymi wskutek działania urządzeń elektrycznych samochodu, w których płynący prąd jest okresowo przerywany. Podczas zamykania i przerywania obwodów prądowych występuje iskrzenie styków, wytwarzające fale elektromagnetyczne, które zakłócają odbior. Read the rest of this entry »

Posted on 8 Sep 2019 In: Uncategorized

Niedomagania odbiorników prądu

Światła jarzą się zbyt słabo nadmierne rozładowanie akumulatora — zanieczyszczenie lub obluzowanie się zacisków przewodów akumulatora — uszkodzenie izolacji przewodów — zanieczyszczenie lub obluzowanie zacisków przewodów na oprawkach żarówek — nieodpowiednie napięcie żarówek — zanieczyszczenie lub obluzowanie zacisków w przełączniku świateł — nieładowanie akumulatora przez prądnice — zbyt duży spadek napięcia w przewodach — obluzowanie gie żarówek w oprawkach lub wadliwe ich kontaktowanie — obluzowanie się reflektorów (wadliwe połączenie na masę) — zanieczyszczenie lub obluzowanie zacisków przewodów w amperomierzu. Światła jarzą się zbyt silnie (zbyt wysokie napięcie na zaciskach prądnicy) — wyregulowanie regulatora na zbyt wysokie napięcie — zbyt duży opór w odgałęzieniu ładowania w razie prądowej regulacji prądnicy (trzecią szczotką) — niewłaściwe napięcie żarówek. Światła migoczą — obluzowanie się obsady lub niewłaściwe połączenie na masę — obluzowanie się zacisków przewodów — wadliwe działanie regulatora. Uwaga — w razie niedomagań regulatora odłączyć przewód od prądnicy. Niedomagania Światłą hamulcowego STOP Światło hamulcowe STOP nie jarzy się mimo naciśnięcia na pedał hamulca — przepalenie się żarówki — przepalenie się bezpiecznika w obwodzie światła hamulcowego — zwarcie w obwodzie światła hamulcowego — przerwa w obwodzie Światła hamulcowego uszkodzenie mechanicznego lub hydraulicznego włącznika — zanieczyszczenie styków lub prowadnicy włącznika zemanie się linki (łańcucha) łączącej włącznik z pedałem hamulca. Read the rest of this entry »

Posted on 8 Sep 2019 In: Uncategorized

Mechanizm sprzęgający

Read the rest of this entry »

Posted on 8 Sep 2019 In: Uncategorized

Usterki amperomierza

Usterki amperomierza — zacinanie się ośki w łożyskach spalenie uzwojenia amperomierza zwarcie z masą przewodu w obwodzie ładowania — zluźnienie zacisku w obwodzie ładowania. Wahania i drgania wskazówki amperomierza zuzycie komutatora prądnicy — nadmierne zużycie szczotek prądnicy — zwarcie w tworniku prądnicy — zwarcie lub przerwy w obwodzie ładowania — zwarcie lub przerwy w obwodzie odbiorników. Wychylanie się wskazówki amperomierza w niewłaściwym kierunku — niewłaściwe podłączenie amperomierza — niewłaściwe podłączenie akumulatora. Niedomagania cewki zapłonowej — przepalenie się cewki zapłonowej zawilgocenie cewki — przegrzanie cewki — pękniecie bakelitowej pokrywy cewki — pękniecie gniazda bakelitowego cewki. Niedomagania rozdzielacza zapłonu — niewłaściwy odstęp między stykami przerywacza — zanieczyszczenie, zawilgocenie, zaolejenie lub nadpalenie styków przerywacza zakleszczenie się ruchomego styku przerywacza — pęknięcie tulejki lub podkładki izolacyjnej zacisku przerywacza niewłaściwe założenie palca rozdzielacza — zanieczyszczenie lub zawilgocenie pokrywy rozdzielacza — pęknięcie pokrywy rozdzielacza — obluźnienie końcówek przewodów zaplonowych — pękniecie sprężynki palca rozdzielacza lub spreżynki środkowej szczotki pokrywy rozdzielacza — wadliwe ustawienie wyprzedzenia zapłonu — osłabienie lub pęknięcie sprężyny regulatora — nadmierne zużycie części regulatora odśrodkowego uszkodzenie przepony regulatora podciśnieniowego — osłabienie sprężyny regulatora podciśnieniowego nieszczelność w połączeniach regulatora podciśnieniowego zanieczyszczenie się przewodu łączącego regulator podciśnieniowy z rurą ssącą — zawilgocenie kondensatora uszkodzenia kondensatora — zwarcie w kondensatorze. Read the rest of this entry »

Posted on 7 Sep 2019 In: Uncategorized

Rozbiórka

Zwykle rozbiórkę rozpoczyna się od zdjęcia nadwozia i kabiny kierowcy, następnie zdejmuje się chłodnicę i silnik, odłącza się wały napędowe, zawieszenie i wybudowuje się mosty — przedni i tylny. Zdjęte zespoły ustawia sie na specjalnych stojakach, podstawach lub podstawkach zbiorczych, dostosowanych do wózków z podnoszonymi platformami. Podczas rozbiórki zespołów w pierwszej kolejności odłącza sie i wyjmuje części, które utrudniają wybudowanie innych. Do zdejmowania ciężkich zespołów z pojazdu używane są suwnice (belkowe, jednoszynowe), żurawie, podnośniki, wciągniki lub inne dźwigniki. Dn podwieszania zespołów na haku służą liny stalowe lub konopne albo specjalne uchwyty. Read the rest of this entry »

Posted on 7 Sep 2019 In: Uncategorized

Metoda indywidualna

Do istotnych zalet metody indywidualnej należy wysoka jakość naprawy, z uwagi na łatwość ustalania odpowiedzialności osobistej pracowników, nieliczny personel techniczno-administracyjny oraz stosunkowo duża przelotowość zakładu przy naprawie pojazdów różnych typów i marek, nawet w razie braków w zaopatrzeniu w części zamienne. Poważne wady metody indywidualnej to: długie przestoje pojazdów w naprawie, wysokie wymagania odnośnie kwalifikacji personelu, które jednak nie są w pełni wykorzystywane, ponieważ np. do rozbiórki wymagane są niższe kwalifikacje niż do składania, duże zapotrzebowanie powierzchni produkcyjnej (np. oddziały składania i rozbiórki zajmują dużo miejsca) oraz niskie wskaźniki wykorzystania obrabiarek i urządzeń specjalnych. Naprawy indywidualne są stosunkowo najbardziej kosztowne, lecz metodę te stosuje się w przypadku: ograniczonego
Zespołowa naprawa główna polega na wybudowaniu z pojazdu zespołów wymagających naprawy (z wyjątkiem ramy lub nadwozia samoniosącego, czyli zespołów umożliwiających identyfikacje naprawianych pojazdów) i zastąpieniu ich zespołami uprzednio naprawionymi we własnym zakładzie lub w zakładach naprawiających zespoły. Read the rest of this entry »

 • Przeczytaj też:

  Trzyosiowe samochody terenowe

  Bardzo często spotyka się trzyosiowe samochody terenowe ze zwolnicami w kolach, z międzyosiowym sprzęgłem jednokierunkowym lub międzyosiowym mechanizmem różnicowym, wbudowanym pomiędzy walem napędowym mostu przedniego i wałami tylnych mostów. O wiele rzadziej stosuje się natomiast mlędzyosiowy mechanizm różnicowy pomiędzy tylnymi mostami napędowymi, ponieważ różnice w prędkościach obrotowych kół tylnych mostów są nieznaczne. Niesymetryczny mechanizm różnicowy […]

  Naprawa pojadu

  Pracochłonność naprawy głównej pojazdu (zespołu) jest znacznie większa niż naprawy bieżącej i przestój pojazdu (zespołu) w naprawie jest odpowiednio dłuższy. Pojazd (zespół) kieruje się do naprawy głównej okresowo, w zasadzie po wykonaniu przebiegu międzynaprawczego lub ewentualnie i dodatkowego, dopuszczonego na podstawie orzeczenia technicznego, opartego na wynikach przeglądu technicznego (po planowanym przebiegu międzynaprawczym), Naprawa wypadkowa (awaryjna) […]

  DevURL
 • Polecamy rowniez: • Tags