Zwykle w ramach naprawy bieżącej nie rozbiera się zespołu całkowicie, lecz tylko częściowo, przy czym z reguły dąży się do ograniczenia stopnia rozbiórki, ponieważ częściowo zużyte części współpracujące. Pp ponownym złożeniu docierają sie wtórnie i tym samym zużywają sie dość intensywnie. Aby skrócić przestój pojazdu samochodowego w naprawie bieżącej, często wymienia sie zespół wymagający naprawy na zespół nowy lub naprawiony. Więcej zakłóceń wywołuje układ zapłonowy (działanie rozdzielacza świec zapłonowych i cewki), następnie prądnica i jej regulator, w mniejszym zaś stopniu światło hamulcowe STOP, światła błyskowe, kierunkowskazy, paliwowskazy, termometry i wycieraczki. Objawy tych zakłóceń są następujące. Sporadyczne występowanie trzasków i szumu włączenie migaczy lub kierunkowskazów włączenie światła STOP (podczas każdorazowego włączania hamulców nożnych). Rytmiczne występowanie trzasków — działanie wskaźnika poziomu paliwa działanie elektrycznego termometru odległościowego. Ciągle trzaski, zgrzyty, szum i bulgotanie — działanie rozdzielacza zapłonu, świec zapłonowych, cewki zapłonowej. Trzaski i zgrzyty występujące tylko podczas pracy silnika w zakresie średnich prędkości biegu — działanie regulatora prądnicy — działanie prądnicy (silne huczenie) — działanie układu zapłonowego. Zgrzyty występujące podczas dużej szybkości jazdy na suchej jezdni — elektryczność statyczna wywołana tarciem opon. W celu zlikwidowania względnie ograniczenia zakłóceń odbioru radiowego należy: — utrzymywać w należytym stanie technicznym wszystkie elementy urządzeń elektrycznych, a zwłaszcza styki przerywacza zapłonu, ułożyskowanie dźwigni przerywacza, węgielek i krzywkę rozdzielacza zapłonu, elektrody świec zapłonowych, komutator i szczotki prądnicy, styki regulatora prądnicy, połączenia przewodów ; — sprawdzać i wymieniać uszkodzone lub wadliwie działające kondensatory przeciwzakłóceniowe i oporniki objętościowe oraz w razie potrzeby instalować dodatkowe kondensatory przeciwzakłoceniowe i oporniki w miejscu powstawania zakłóceń. Pracochłonność naprawy bieżącej i przestój pojazdu samochodowego zależą od zakresu wykonywanych zabiegów naprawczych. Orientacyjne normy pracochłonności napraw bieżących różnych pojazdów samochodowych na 1000 km ich przebiegu zestawiono poniżej. [podobne: opłaty drogowe w czechach dla ciężarówek, guliwer transport, mazda pl konfigurator ]