Zwykle rozbiórkę rozpoczyna się od zdjęcia nadwozia i kabiny kierowcy, następnie zdejmuje się chłodnicę i silnik, odłącza się wały napędowe, zawieszenie i wybudowuje się mosty — przedni i tylny. Zdjęte zespoły ustawia sie na specjalnych stojakach, podstawach lub podstawkach zbiorczych, dostosowanych do wózków z podnoszonymi platformami. Podczas rozbiórki zespołów w pierwszej kolejności odłącza sie i wyjmuje części, które utrudniają wybudowanie innych. Do zdejmowania ciężkich zespołów z pojazdu używane są suwnice (belkowe, jednoszynowe), żurawie, podnośniki, wciągniki lub inne dźwigniki. Dn podwieszania zespołów na haku służą liny stalowe lub konopne albo specjalne uchwyty. Należy unikać stosowania do tego celu zwykłych łańcuchów, ponieważ łatwo ulegają one zerwaniu lub uszkadzają podwieszane zespoły. Składanie zespołu lub mechanizmu odbywa sig po uprzednim skompletowaniu i dopasowaniu wszystkich jego części składowych. Części do składania dobiera się kompletami o jednakowych wymiarach naprawczych, a niektóre również według jednakowych ciężarów (np. tłoki, korbowody). Tok składania zespołu dzieli sie zwykle na dwa etapy składanie podzespołów i składanie całego zespołu. Skladanie podzespołów odbywa sie na stolach warsztatowych lub specjalnych, a składanie całego zespołu na specjalnym stojaku, wózku lub przenośniku. Do składania pojazdu przystępuje się po skompletowaniu wszystkich zespołów i mechanizmów. Składanie zespołów, a następnie całego pojazdu ze złożonych zespołów i mechanizmów w zasadzie odbywa się w kolejności odwrotnej niż rozbiórka. Składanie zespołu rozpoczyna się najczęściej od uzbrojenia części zasadniczej. Do tej części dołącza sie następnie kolejno podzespoły i pozostałe części. Zwykle tok składania zespołu jest ustalony w odpowiedniej instrukcji, określającej kolejność dołączania poszczególnych części i podzespołów do części zasadniczej. Wszystkie części zespołu powinny odpowiadać warunkom technicznym pod względem wymiarów, jakości obróbki (dotyczy to zarówno gładkości powierzchni, jak i kształtu geometrycznego), współosiowności i prostopadłości. [więcej w: opłaty drogowe w czechach dla ciężarówek, guliwer transport, mazda pl konfigurator ]