Zewnętrzny profil „skrzydełek” jest zakreślony lukiem kola o promieniu nieznacznie mniejszym niż promień wewnętrzny otworu kadłuba. Wewnętrzy profil „skrzydełek jest tak dobrany, że przy spotkaniu ię dwóch „skrzydełek wirników, albo „skrzydełka” i prowadnicy, rozdziela je stały niewielki luz. To samo doły zy również odcinka przejściowego od części cylindrycznej do zewnętrznej części „skrzydelek.
Powietrze dopływające otworem wlotowym jest zasysane wskutek zwiększania sie przestrzeni pomiędzy sąsiednimi „skrzydełkami. Z kolei je t ono przenoszone na drugą stronę kadłuba, przy czym ładunek początkowo rozdzielony na dwie części łączy się ponownie i wskutek zmniejszania się przestrzeni pomiędzy „skrzydełkami ulega sprężaniu.
W końcowym okresie sprężania krawędź bębna odsłania otwór w prowadnicy i sprężone powietrze jest poprzez nią wypychane na zewnątrz. Istotną zaletę sprężarki BICERA stanowi możliwość przekręcania prowadnic, czyli zmieniania położenia bębna w chwilach, w których sprężany ładunek znajduje ujście do kanału wylotowego, co pozwala na regulację sprężu w stosunkowo dużych granicach.
Sprężarki tłokowe do niedawna nie były stosowane do doładowywania szybkobieżnych silników trakcyjnych, z uwagi na konieczność stosowania smarowania gładzi cylindrów, co powoduje zanieczyszczani? powietrza olejem, oraz kosztownego układu korbowego. Jedyny wyjątek stanowił przedwojenny dwusuwowy Silnik LKW V-4 z pompami tłokowymi do ładowania cylindrów silnika (dwusuwowego). Podobne rozwiązania stosowane są w niektórych motocyklach wyścigowych DKW. Sprężarki te nie odznaczały sie jednak rewelacyjnymi własnościami i zostały zarzucone nie znajdując dotychczas naśladowców. [przypisy: dobierz akumulator do samochodu, dealer ford warszawa, dobierz akumulator do samochodu poleasingowe ]
Sprężarka RICARDO-WELLWORTHY, przeznaczona do doładowywania silników trakcyjnych, jest jedynym obecnie reprezentantem współczesnych sprężarek tłokowych tej kategorii. Sprężarka ma 14 cylindrów o niewielkiej średnicy, tworzących dwa wieńce po siedem cylindrów, rozmieszczonych pa ami naprzeciw siebie, równoległe do Osi obrotu Walii (uklad rewolwerowy). W cylindrach tych poruszają sie posuwisto-zwrotnie tłoki zamocowane na tłoczyskach. Tłoczyska połączone są wodzidłem sprzężonym ze skośną tarczą osadzoną na wale za pośrednictwem łożysk tocznych, Podczas obracania sie walu tarcza ta kołysze się („chybocze”) powodując przesuwanie tłoków na przemian w prawo i lewo. Opisany bliźniaczy układ powoduje, że siły bezwładności wynikające z przyspieszania i opóźniania części poruszających sie posuwisto-zwrotnie znoszą się wzajemnie. Siły te wywołują jedynie niezrównoważony moment, który wobec niewielkich wymiarów ruchomych elementów oraz malej odległości pomiędzy osiami symetrii cylindrów jest stosunkowo niewielki.