Zespół odśnieżający składa się z dwóch bębnowych wirników oddzielonych rozdzielaczem śniegu, noża podcinającego, wirnika łopatkowego i skrzydeł bocznych. Do ramy jest przegubowo podwieszony nóż podcinający, podnoszony bądź opuszczany siłownikiem pneumatycznym. Wirniki bębnowe o średnicy 2000 mm i szerokości 2650 mm są wprawiane w ruch obrotowy przez silniki elektryczne o mocy 200 kW i przekładnie zębate umieszczone wewnątrz bębnów. Na obwodzie bębnów są przyspawane łopatki, wzmocnione poprzecznymi przegródkami. Do łopatek dolnego wirnika są przytwierdzone noże podcinające. Dolny wirnik może obracać sie w obu kierunkach, natomiast górny — tylko w jednym kierunku. Wirnik łopatkowy o średnicy 2790 mm, przeznaczony do wyrzucania strumienia śniegu na odległość do 50 m w dowolną stronę od osi toru, jest napędzany dwoma silnikami elektrycznymi 0 mocy 200 kW każdy za pośrednictwem przekładni zębatej. Kierunek wyrzucanego śniegu ustala się przez odpowiednie ustawienie kołowrotu. Za obudową wirników podających znajdują się dwa siłowniki pneumatyczne, przeznaczone do obracania o kąt do 3ff/4 rad (do 135 0) skrzydeł bocznych, zwiększających szerokość odśnieżania. Siłowniki pneumatyczne są zasilane ze zbiorników powietrznych, które są napełniane z instalacji pneumatycznej lokomotywy obsługującej. Na pługu znajduje się aparatura rozruchowa i ochron— na oraz pulpit sterowniczy z przyrządami i przyciskami sterowania. [przypisy: ratka motocykle, renault wyprzedaż, mila automobile ]