Glowa zęba wirnika zakreślona jest z reguly jednym łukiem koła. Kształt podstawy jest złożony i wynika z warunku prawidłowej współpracy zarysów. W praktyce kształt podstawy wyznacza krzywa określona dwoma lub trzema łukami kot. Niekiedy w celu uproszczenia obróbki wiórowej wirników, dokładny wymagany zarys mają jedynie pewne ich części np. u wierzchołków głów i na wysokości koła podstawowego. Pozostałe części powierzchni zewnętrznej są obrabiane tylko zgrubnie (na nieco mniejszy wymiar), lub też pozostawia się je bez obróbki (w przypadku odlewów kokilowych). [hasła pokrewne: dobierz akumulator do samochodu, dealer ford warszawa, dobierz akumulator do samochodu poleasingowe ]
Zarys kształtu wirnika jest scharakteryzowany przez pięć podstawowych wielkości: a — promień koła podstawowego, b — odległość od środka łuku głowy do środka wirnika, R — promień zewnętrzny wirnika, r — promień głowy wirnika, c — odległość najbliższego punktu zarysu od środka wirnika. Pomiedzy wymienionymi wielkościami zachodzą następujace zależności: R — b oraz c — R — dla wirnika o dwóch zebach— dla wirnika o trzech zębach. Ponieważ charakterystyczne wielkości wirnika związane są ze sobą trzema równaniami, dwie wielkości mogą byt dowolnie przyjęte. Najczęściej przyjmuje się promień R oraz stosunek bla, z których wynikają pozostałe wielkości charakterystyczne.
Sprężarka śrubowa LYSH LM (znana również pod nazwą SAURER) mimo podobieństwa do sprężarki ROOT S pracuje według zupełnie innej zasady, Wirniki sprężarki śrubowei nie tylko przenoszą powietrze ze strony ssącej na tłoczącą, lecz jednocześnie i sprężają je. Powietrze (lub mieszanka) jest przy tym sprężane wyłącznie w samej sprężarce (pod warunkiem, że stopień jej sprężania jest właściwie dobrany do oporów przepływu pomiędzy nią i wnętrzem zasilanego cylindra), co zapewnia większą niż w sprężarkach typu ROOTS sprawność adiabatyczną rzędu 0,8. Spreżarka śrubowa może ponadto zapewniać również bardzo duże spręże, dochodzące do 10, nie wykorzystywane do doładowywania silników. Wobec umieszczenia okien ssących w czołowej płaszczyźnie obudowy, wirniki sprężarki śrubowej prawie nie odrzucają strug powietrza, czyli mogą pracować z bardzo wysokimi prędkościami obrotowymi bez pogarszania objętościowej sprawności sprężarki (wynoszącej 0,90.. 0,98).