Wirnik rozrusznika obraca się, lecz koło zębate rozrusznika nie zazębia się z kołem zamachowym — zanieczyszczenie lub uszkodzenie gwintu koła zębatego rozrusznika — pękniecie lub osłabienie sprężyny mechanizmu sprzęgajacego — zgiecie wałka rozrusznika — zacięcie się kola zębatego rozrusznika — znaczne zużycie zębów koła zębatego rozrusznika i wieńca kola zamachowego — uszkodzenie zębów kola zębatego rozrusznika i wieńca koła zamachowego — wyłamanie zębów wieńca koła zamachowego — wyłamanie zębów koła zębatego rozrusznika lub pęknięcie piasty — niewłaściwa liczba zębów koła zębatego rozrusznika lub niewłaściwy ich moduł — nadmierne zużycie łożysk wirnika— zbyt ciasne spasowanie łożysk wirnika — ślizganie się sprzęgła jednokierunkowego (wolnego koła) — stykanie się wirnika z nabiegunnikiem z powodu zużycia łożysk — wadliwe wbudowanie rozrusznika — zanieczyszczenie łoża rozrusznika — obluźnienie śrub mocujących rozrusznik — uszkodzenie dźwigni włączania rozrusznika — zluzowanie się przeciwciężaru (pierścienia) kola zębatego rozrusznika (w rozruszniku bezwładnościowym), Mechanizm sprzęgający nie wyzębia koła zębatego rozrusznika z koła zamachowego wadliwe zamocowanie rozrusznika — uszkodzenie lub zanieczyszczenie prowadzenia koła zębatego rozrusznika — zużycie zębów na wieńcu zębatym koła zamachowego — pęknięcie lub osłabienie sprężyny powrotnej — nadpalenie się styków wyłącznika elektromagnetycznego — zakleszczenie się wyłącznika — zaciecie sie sprzęgła jednokierunkowego (wolnego kola) — brak odstępu między stykami elektromagnetycznego wyłącznika. Światła w ogóle się nie jarzą — przepalenie się bezpiecznika — przepalenie się żarówki rozładowanie lub uszkodzenie akumulatora — obluzowanie sie zacisków przewodu akumulatora — zwarcie na masę przewodu danej lampy przerwa w odgałęzieniu danej lampy — obluźnienie lub zanieczyszczenie połączeń na zaciskach. Uwaga — pojazd, w którym stwierdzono zwarcie przewodu na masę nie powinien być pozostawiony na postoju lub w garażu z podłączonym akumulatorem, [patrz też: opłaty drogowe w czechach dla ciężarówek, guliwer transport, mazda pl konfigurator ]