Wbudowanie turbiny spalinowej w rurę wydechową (na drodze spalin), podobnie jak i przepuszczanie ich przez eżektor powoduje zwiększenie oporów wydechu silnika. Pociąga to za sobą nieznaczne obniżenie mocy indykowanej, podwyższenie temperatury spalin i zwiększenie ich pozostałości w cylindrze, co stwarza oczywiste niedogodności.
Nadmiernego zanieczyszczenia ładunku cylindra spalinami uniknąć można, jeżeli ciśnienie spalin w przewodzie łaczacym silnik z turbiną nie przewyższa ciśnienia doładowywania. Możliwość spełnienia tego wymagania zależy od przebiegu charakterystyki turbiny i sprężarki. Rozprężone i ochłodzone w turbinie spaliny uchodzą z niej o wiele mniej hałaśliwie niż z Otwartej rury wydechowej. W związku z tym w licznych przypadkach turbina spalinowa z pełnym powodzeniem zastępuje tłumik wydechu, lub pozwala na znaczne zmniejszenie jego wymiarów.
Turbosprężarkę sprzęga z silnikiem tylko tzw. więź gazowa. Wskutek tego, w warunkach ruchu ustalonego, zawsze istnieje równość mocy rozwijanej przez turbinę i mocy pobieranej przez sprężarkę (z uwzględnieniem mocy tarcia w łożyskach). Z równości tych wynikają następt1Jące zależności teoretyczne: [więcej w: dobierz akumulator do samochodu, dealer ford warszawa, dobierz akumulator do samochodu poleasingowe ]
Moc turbiny określona jest równaniami: Nt • GS • ił [kGm/sek], gdzie: Nt sprawność ogólna turbiny, GS pobór spalin [kg/sek] oraz ił adiabatyczny spadek entalpii spalin odpowiadający parametrom termodynamicznym spalin przed wejściem i po wyjściu ich z turbiny [kcal/kg].
Moc potrzebna do napędu sprężarki określona jest równaniem NS = GP IP [kGm/sek], gdzie: GP — wydajność sprężarki [kg/sek], IP — praca adiabatycznego sprężania 1 kg powietrza [kGm] oraz — sprawność adiabatyczna sprężarki.
Turbosprężarki z reguły produkowane przez wytwórnie specjalne, mające odpowiednie doświadczenie w projektowaniu i technologii maszyn wirnikowych, a nie przez wytwór ie silników. Tym samym konstruktor prawie zawsze oddzielnie dobiera odpowiednią do silnika turbosprężarkę spośród dostępnych na rynku lub też podaje niezbędne dane wytwórni turbosprężarek, na podstawie których będzie ona mogła dobrać lub skompletować odpowiedni zespół doładowujący. W tym celu podaje się zwykle: zapotrzebowanie powietrza i wymagane eiśnienie doładowywania, znamionową moc i prędkość biegu silnika, jego pojemność skokową, liczbę cylindrów, fazy rozrzadu, godzinowe zużycie paliwa przy mocy znamionowej, długość przewodów ssących wydechowych oraz intensywność chłodzenia tych ostatnich. Ponieważ turbosprężarka najczęściej jest smarowana olejem z układu smarowania silnika, ponadto podaje sie z reguły znamionowe ciśnienie oleju i wydajność pompy oleju.