Urządzenia elektrycznego ogrzewania zwrotnie SGE-I, produkowane przez Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych w Wełnowcu, składają się z 4 grzejników, 12 do 20 uchwytów mocujących, 2 puszek połączeniowych i skrzyni zasilającej. Poważnymi wadami urządzeń EOR są: stosunkowo duża awaryjność, zaangażowanie dużej liczby pracowników do utrzymania i konserwacji, duży pobór mocy i wysokie koszty eksploatacyjne. Z uwagi na produkcję grzejników o mocy 850 lub 1050 W stosuje się je z konieczności we wszystkich typach rozjazdów. W zależności od typu rozjazdu zakłada się 4 do 6 grzejników. W ciężkich warunkach atmosferycznych nawet 6 zainstalowanych grzejników po 1050 W nie wystarczy nagrzanie rozjazdów S60. Należy wówczas zapewnić dodatkowe ręczne odśnieżanie. Gazowe ogrzewanie z wrotni c może być dokonywane za pomocą przenośnych i stałych urządzeń gazowych. Przenośne urządzenia, do których zalicza się aparaty naftowe, benzynowe i propanowe, są przyadatne do odmrażania rozjazdów o niewielkim oblodzeniu (do 1 cm) lub przy płytkim śniegu (do 10 cm). Benzynowy aparat do rozmrażania należy przygotować zgodnie z instrukcją obsługi. Zbiornik powinien być napełniony benzyną do 3/4 jego objętości, po czym należy go szczelnie zamknąć. Źródłem emitowania cieplnego są promienniki gazowe, w których zachodzi egzotermiczna reakcja chemiczna utlenianego paliwa, dostarczanego w stanie ciekłym lub gazowym. Promienniki składają się z zespołu podawania paliwa i powietrza, mieszalnika gazu z powietrzem zespołu spalania — palnika. Rozróżnia się promienniki gazowe: 1) płomieniowe, w których spalanie odbywa się bez czynnika katalizującego w płomieniu gazu o temperaturze 1500 do 3000 0 C; 2) bezpłomieniowe, w których spalanie odbywa się w obecności katalizatora, zwykle na lub w pobliżu powierzchni, bardzo krótkim płomieniem o temperaturze 600 do 1700 o c. [hasła pokrewne: raiffeisen auta poleasingowe, konrys otomoto, konrys otomoto dla dzieci ]