Przeważnie doładowujaca spreżarka promieniowa napędzana jest turbiną wykorzystującą energię spalin uchodzących przez rurę wydechowa. W przypadku mechanicznego napędu sprężarki odśrodkowej uzyskuje się niekorzystny przebieg ciśnienia doładowania w funkcji prędkości biegu silnika, w związku z czym taki sposób napędu sprężarki należy do rzadkości. W celu wyeliminowania wspomnianej niedogodności niekiedy sprężarkę odśrodkową napędza się poprzez bezstopniowa przekładnie sterowaną samoczynnie. Np. sprężarka promieniowa McCULLOCH ma przekładnię pasowa klinową o zmiennym przełożeniu, uzyskiwanym przez zmienianie rozstawu tarcz kół pasowych, napędzających i napędzanego. Rozstaw tych tarcz zmienia się samoczynnie w zależności od ciśnienia doładowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu ciśnienie doładowania jest tylko w nieznacznym stopniu zależne od prędkości biegu silnika.
W napędzie sprężarki McCULLOCH zastosowano ponadto kulową przekładnie planetarną (cierną) o dużym przelożeniu, zwiększającą Odpowiednio prędkość obrotową wirnika sprężarki w stosunku do prędkości biegu silnika.
Turbosprężarka jest to zespół doładowujący, składający się ze sprężarki (najczęściej promieniowej) i jednostopniowej turbiny spalinowej, osiowej lub ostatnio coraz częściej promieniowej (dośrodkowej, centripetal). [więcej w: dobierz akumulator do samochodu, dealer ford warszawa, dobierz akumulator do samochodu poleasingowe ]
Spaliny uchodzące z rury wydechowej silnika unoszą ze sobą energie cieplną i kinetyczną, stanoWiące łącznie około 30 . . .35 % energii cieplnej wywiązującej się podczas spalania paliwa w cylindrach. Jest to ilość niejednokrotnie większa niż ilość ciepła zamieniana przez silnik na pracę mechaniczną. Zapotrzebowanie mocy na napęd sprężarki jest dość duże. Np. w celu uzyskania sprężu 1,5 . . 2,0 nachlania 12. . mocy użytecznej silnika, co pociąga za sobą odpowiedni wzrost jednostkowego zużycia paliwa. Częściowe nawet wykorzystanie energii spalin uchodzących z silnika do napędzania sprężarki zapewnia znaczne korzyści energetyczne : zwiększenie mocy użytecznej i zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa.
Energię spalin wykorzystuje się w turbinie spalinowej. Ze względu na swe właściwości robocze turbina taka najlepiej nadaje się do współpracy ze sprężarką dynamiczną. Turbina napędowa sprężarki doładowującej silnik dużej mocy jest niekiedy dodatkowo sprzężona z wałem korbowym i przekazuje mu w pewnych warunkach nadwyżkę swej mocy lub pobiera od niego pewną moc w innych warunkach ruchu. Sprężarka promieniowa doładowujaca silnik tłokowy i napędzająca ją turbina spalinowa stanowią prawie zawsze jeden zespół, przy czym wirniki obu maszyn osadzone sa na wspólnym wale. Poza doładowywaniem, energii spalin na ogół nie wykorzystuje się do innych celów, choć niekiedy stosuje się turbinę gazową zasilaną spalinami do napędzania dmuchawy układu chłodzenia lub eżektor spalin do bezpośredniego wywoływania przepływu powietrza chłodzącego silnik (np. lotniczy).