Posted on 7 Jan 2018 In: Uncategorized

Weryfikacja i kwalifikowanie części

Na okres mycia kadłuby silników, głowice cylindrów i inne części są zatapiane w kąpieli w wannie. Chłodnice natomiast przepłukuje sie przepływającym roztworem. Czas potrzebny do usunięcia kamienia kotłowego z głowicy lub kadłuba silnika wynosi około 45 minut, a z chłodnicy 2 . . .3 godzin. Części następnie dodatkowo przepłukuje się dokładnie ciepłą wodą aż do usunięcia wszelkich Śladów stosowanego roztworu. Weryfikacja używanych części, pochodzących z rozbiórki mechanizmów i instalacji samochodu, ma na celu określenie ich dalszej przydatności. W ramach weryfikacji wykonuje sie rozmaite czynności, z których najważniejsze, to: — kontrola stanu technicznego używanych części, — sortowanie części według stanu technicznego na trzy grupy: części dobre (nadające się do ponownego wbudowania), części wymagające naprawy (z zaleceniem sposobu naprawy) oraz części wybrakowane, nie nadające się ani do wbudowania, ani do naprawy — przeznaczone na złom hutniczy, — sporządzenie odpowiednich aktów weryfikacyjnych, — oznakowanie części według ich przeznaczenia (najczęściej odpowiednimi kolorami). Części dobre nadające się do wbudowania bez jakiejkolwiek naprawy, stanowią zwykle około 45% ogólnej liczby części pochodzących z rozbiórki pojazdu, części nadające sie do naprawy — około 30%, a części przeznaczone na złom hutniczy około 2500. Odnośnie części zakwalifikowanych do naprawy określa sie zalecone sposoby ich naprawy np. metodą wymiarów naprawczych lub metodą regeneracji. Podczas sortowania wskazane jest znakowanie zweryfikowanych części odpowiednimi kolorami (np. części wybrakowane — czerwoną farbą, części do naprawy zieloną farbą) ; części dobrych przeważnie sie nie znakuje. Kwalifikowanie używanych części odbywa się na podstawie warunków technicznych, które zawierają wskazania dotyczące wyglądu zewnętrznego powierzchni roboczych części oraz wielkości granicznych i dopuszczalnych odchyleń wymiarów wskutek zużycia dla różnych sposobów naprawczych (metodą wymiarów naprawczych lub regeneracji). Brak warunków technicznych zmusza do weryfikacji subiektywnej i nie zapewnia prawidłowej kwalifikacji cześci. [podobne: foteliki dla dzieci, oklejanie pojazdów, folie samochodowe ]

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)
Posted on 7 Jan 2018 In: Uncategorized

Wanny do mycia

Części w roztworach zasadowych myje się w wannach z podgrzewaniem i natryskiwaniem środka myjącego lub w specjalnych urządzeniach do mycia, jedno-, dwu- lub trójkomarowych, z podgrzewaniem roztworu myjącego, Roztwór w wannach lub w urządzeniach do mycia powinien być cn pewien okres czasu wymieniany. Wanny do mycia sa stosowane w małych zakładach naprawczych, a urządzenia do mycia w dużych. Mycie części w urządzeniu do mycia trwa zwykle okolo 15 minut. Oczyszczanie z nagaru. Osady węglowe z części silnika (tłoków, zaworów, prowadnic zaworów, głowic, kadłubów) usuwa się ręcznie, przy użyciu skrobaków, szczotek drucianych o napędzie elektrycznym lub przez piaskowanie, Nagar usunąć można również przez mycie części, przy czym zwykle stosuje się roztwory: kąpiel w ksylolu- z dodatkiem alkoholu w ciągu 15. .25 minut, kapiel w nafcie świetlnej w ciągu 10. . .30 minut, — kapiel (tylko części stalowe lub żeliwne) w ciągu 2. . .3 godzin w roztworze wodnym D składzie: 21 G sody kaustycznej (NaOH), 35 G sody kalcynowanej (NagC03), G szkła wodnego (Na2Si02), 25 G mydła płynnego na 1 litr wody, podgrzanym do temperatury 90. . .95 OC, — kąpiel (cześci ze stopów lekkich) w ciągu 3 . . .4 97-5. Usuwanie nagaru ze ścianek glowicy przy użyciu szczotki elektrycznej w roztworze wodnym o składzie: 19 G sody kalcynowanej (Na2C03), g G szkła wodnego (NaeSi02), 10 G mydła płynnego ną 1 litr wody, podgrzanym do temperatury 90. . .95 oc. Oczyszczanie z osadów mineralnych. Kamień kotłowy z kadłubów, głowic i chłodnic usuwa się przez mycie w roztworach wodnych o zawartości: — 8% sody kaustycznej (NaOH), podgrzany do temperatury 80 . . .85 oc, 10. . .15% kwasu solnego (HCI) lub kwas fosforowy — 0,1 litra i 20 G bezwodnika chromowego (Cr03) na każdy litr wody. [podobne: foteliki dla dzieci, oklejanie pojazdów, folie samochodowe ]

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)
 • Przeczytaj też:

  Dławienie powietrza zasysanego przez dmuchawę

  Dławienie powietrza zasysanego przez dmuchawę — np. silnik samochodu VOLKSWAGE; wirnik dmuchawy odśrodkowej, osadzony na wspólnym wałku z prądnicą, wbudowany jest nad kadłubem; dmuchawę napędza pas klinowy, przy czym wirnik jej obraca sie dwa razy szybciej niż wał korbowy; dmuchawa tłoczy zimne powietrze dwoma spiralami na cylindry wbudowane poziomo; lewy strumień tłoczonego powietrza chłodzi dodatkowo […]

  Stan techniczny używanych części

  Stan techniczny używanych części określa się na podstawie ich oględzin zewnętrznych i w oparciu o wyniki pomiarów kontrolowanych wymiarów. Części niezbyt odpowiedzialne sprawdza się tylko przez oględziny zewnętrzne. Cześci odpowiedzialne kwalifikuje sie na podstawie wyników oględzin zewnętrznych oraz pomiarów odchyłek wymiarów rzeczywistych od nominalnych, powstałych wskutek zużycia i odkształceń plastycznych (skręcenie, zgięcie itp.). Niektóre części […]

  Urządzenia elektrycznego ogrzewania zwrotnie SGE-I

  Urządzenia elektrycznego ogrzewania zwrotnie SGE-I, produkowane przez Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych w Wełnowcu, składają się z 4 grzejników, 12 do 20 uchwytów mocujących, 2 puszek połączeniowych i skrzyni zasilającej. Poważnymi wadami urządzeń EOR są: stosunkowo duża awaryjność, zaangażowanie dużej liczby pracowników do utrzymania i konserwacji, duży pobór mocy i wysokie koszty eksploatacyjne. Z uwagi na […]

  Rozbiórka

  Zwykle rozbiórkę rozpoczyna się od zdjęcia nadwozia i kabiny kierowcy, następnie zdejmuje się chłodnicę i silnik, odłącza się wały napędowe, zawieszenie i wybudowuje się mosty — przedni i tylny. Zdjęte zespoły ustawia sie na specjalnych stojakach, podstawach lub podstawkach zbiorczych, dostosowanych do wózków z podnoszonymi platformami. Podczas rozbiórki zespołów w pierwszej kolejności odłącza sie i […]

  DevURL
 • Polecamy rowniez: