Sygnał po naciśnięciu przycisku w ogóle nie działa, zacina się lub dźwięk jego jest chrapliwy — rozładowanie akumulatora — przepalenie się bezpiecznika — odłączenie się lub obluzowanie się zacisku przewodu sygnału — przerwa w obwodzie sygnału — zwarcie w obwodzie sygnału — silne nadtopienie styków sygnału — pęknięcie membrany — rozregulowanie się odstępów membrany — przepalenie się uzwojeń cewki sygnału — obluzowanie połączenia sygnału z masą uszkodzenie kondensatora — silne nadtopienie styków przycisku sygnału. Sygnał działa po zwolnieniu przycisku — zacięcie się przycisku — zwarcie na mase w przewodzie od przycisku do sygnalu — stopienie sprężynujących styków przycisku osłabienie lub pęknięcie sprężyny przycisku. Niedomagania samochodowych odbiorników radiowych polegają najczęściej na zakłóceniach w odbiorze audycji. Zakłócenia te o charakterze trzasków, zgrzytów, szumów, huków, bulgotania są wywoływane przeszkodami zewnętrznymi, miedzy innymi wskutek działania urządzeń elektrycznych samochodu, w których płynący prąd jest okresowo przerywany. Podczas zamykania i przerywania obwodów prądowych występuje iskrzenie styków, wytwarzające fale elektromagnetyczne, które zakłócają odbior. Pojazdy samochodowe w czasie eksploatacji ulegają zużyciu, a ponadto ich elementy i części mogą ulegać uszkodzeniom, np. wskutek przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego zużycia, zmęczenia materiału lub nadmiernych obciążeń czy przyczyn zewnętrznych. Skutki zużycia i uszkodzeń usuwa się przez odpowiednie zabiegi naprawcze. Rodzaje napraw pojazdów samochodowych. Ze względu na zakres wykonywanych czynności, stopień rozbiórki naprawianych mechanizmów lub zespołów, wyposażenie technologiczne potrzebne do wykonania napraw oraz pracochłonność zabiegów naprawczych rozróżnia się ogólnie naprawy bieżące i naprawy główne. Naprawa bieżąca (NB) jest to nieplanowana naprawa, obejmująca zmienny zakres czynności i polegająca na naprawie lub wymianie poszczególnych części zespołu, z wyjatkiem części zasadniczych, których zużycie lub uszkodzenie decyduje o konieczności wykonania naprawy głównej zespołu (np. kadłub silnika, wał korbowy, kadłub skrzyni biegów, koło zębate stale zazębione, obudowa mostu napędowego, koła zębate przekładni głównej i mechanizmu różnicowego itd.). [hasła pokrewne: opłaty drogowe w czechach dla ciężarówek, guliwer transport, mazda pl konfigurator ]