Światła jarzą się zbyt słabo nadmierne rozładowanie akumulatora — zanieczyszczenie lub obluzowanie się zacisków przewodów akumulatora — uszkodzenie izolacji przewodów — zanieczyszczenie lub obluzowanie zacisków przewodów na oprawkach żarówek — nieodpowiednie napięcie żarówek — zanieczyszczenie lub obluzowanie zacisków w przełączniku świateł — nieładowanie akumulatora przez prądnice — zbyt duży spadek napięcia w przewodach — obluzowanie gie żarówek w oprawkach lub wadliwe ich kontaktowanie — obluzowanie się reflektorów (wadliwe połączenie na masę) — zanieczyszczenie lub obluzowanie zacisków przewodów w amperomierzu. Światła jarzą się zbyt silnie (zbyt wysokie napięcie na zaciskach prądnicy) — wyregulowanie regulatora na zbyt wysokie napięcie — zbyt duży opór w odgałęzieniu ładowania w razie prądowej regulacji prądnicy (trzecią szczotką) — niewłaściwe napięcie żarówek. Światła migoczą — obluzowanie się obsady lub niewłaściwe połączenie na masę — obluzowanie się zacisków przewodów — wadliwe działanie regulatora. Uwaga — w razie niedomagań regulatora odłączyć przewód od prądnicy. Niedomagania Światłą hamulcowego STOP Światło hamulcowe STOP nie jarzy się mimo naciśnięcia na pedał hamulca — przepalenie się żarówki — przepalenie się bezpiecznika w obwodzie światła hamulcowego — zwarcie w obwodzie światła hamulcowego — przerwa w obwodzie Światła hamulcowego uszkodzenie mechanicznego lub hydraulicznego włącznika — zanieczyszczenie styków lub prowadnicy włącznika zemanie się linki (łańcucha) łączącej włącznik z pedałem hamulca. Swiatła hamulcowe STOP jarzą się mimo zwolnienia pedału hamulca zacinanie się włącznika mechanicznego uszkodzenie przepony włącznika hydraulicznego. Niedomagania kierunkowskazów. Ramię kierunkowskazu nie unosi się — przepalenie bezpiecznika w obwodzie kierunkowskazów — uszkodzenie uzwojenia cewki — skorodowanie ośki ramienia — skrzywienie ramienia — zwarcie w obwodzie kierunkowskazów — przerwa w obwodzie kierunkowskazów. Ramię kierunkowskazu nie opada skorodowanie ośki ramienia — zgięcie ramion. Światło kierunkowskazu nie jarzy się przepalenie sie żarówki — wadliwe kontaktowanie żarówki — uszkodzenie przewodu. [patrz też: opłaty drogowe w czechach dla ciężarówek, guliwer transport, mazda pl konfigurator ]