Stan techniczny używanych części określa się na podstawie ich oględzin zewnętrznych i w oparciu o wyniki pomiarów kontrolowanych wymiarów. Części niezbyt odpowiedzialne sprawdza się tylko przez oględziny zewnętrzne. Cześci odpowiedzialne kwalifikuje sie na podstawie wyników oględzin zewnętrznych oraz pomiarów odchyłek wymiarów rzeczywistych od nominalnych, powstałych wskutek zużycia i odkształceń plastycznych (skręcenie, zgięcie itp.). Niektóre części poddaje się dodatkowo próbom szczelności (np. kadłuby silników lub głowice cylindrów) oraz badaniom specjalnym, np. w celu wykrycia ewentualnych pęknięć (np. wał korbowy, dźwignie i wąsy zwrotnic, sworznie kuliste itp.). Organizacja weryfikacji części. Ogólnie rozróżnia się następujące metody weryfikacji części: — według zespołów; na stanowiska weryfikacyjne napływaja kompletami wszystkie części wchodzące w skład weryfikowanego zespołu, — według rodzaju kontroli; na stanowiska weryfikacyjne napływają części wymagające podobnych pomiarów, prób lub sposobów kontroli, jednakowych przyrządów pomiarowych i sprawdzianów ; zwykle części polegające weryfikacji dzieli się na cztery grupy: Części wymagające sprawdzenia płaskości i równoległości płaszczyzn (np. głowice, kadłuby) oraz prostoliniowości osi (np. wały korbowe, wały rozrządu), części wymagające sprawdzenia kształtu i wymiarów otworów oraz wałków, części wymagające sprawdzenia luzów (np. łożyska toczne) oraz części o powierzchniach krzywoliniowych, wymagające sprawdzenia wymiarów i kształtu za pomocą szablonów i specjalnych sprawdzianow, — metoda mieszana; na część stanowisk napływają części pewnych zespołów, na inne stanowiska części wymagające podobnego sposobu pomiaru powierzchni roboczej. Metoda weryfikacji według zespołów umożliwia określanie rzeczywistego zużycia i luzów między współpracującymi częściami oraz stwierdzenie kompletności zespołów, lecz wymaga bogatego wyposażenia stanowiska weryfikacyjnego w przyrządy pomiarowe i sprawdziany, które wykorzystuje niezbyt racjonalnie. Metoda weryfikacji według rodzaju kontroli umożliwia wprawdzie racjonalne wykorzystywanie personelu oraz wyposażenia stanowisk weryfikacyjnych, lecz nie pozwala jednak na stwierdzanie kompletności zespołów i wielkości luzów pomiędzy współpracującymi czesciami. [przypisy: ratka motocykle, renault wyprzedaż, mila automobile ]