Wskutek napędu tłoków za pomocą tarczy skośnej w sprężarce RICARDO-WELLWORTHY nie występują siły boczne powodujące dociskanie tłoków do gładzi cylindrów. Pozwala to na zaniechanie smarowania tłoków, a jednocześnie zbędne stają sie pierścienie uszczelniające na tlokach. Przy dokładnym prowadzeniu tłoczysk można utrzymać stały luz pomiędzy tłokami i gładzią cylindrów, nie dopuszczając do ich stykania sie ze sobą. Tłoczyska i prowadnice mogą być wykonane z tego samego materiału bez niebezpieczeństwa zatarcia się ich podczas pracy. Każdy zespół tłok-cylinder pracuje jako sprężarka dwustronnego działania, dzięki czemu uzyskuje się 28 impulsów tłoczenia podczas każdego pełnego obrotu wału, czyli praktycznie biorąc sprężarka pracuje w sposób ciągły. Przepływ powietrza przez cylindry sterują dwa suwaki obrotowe, zamocowane na wale sprężarki. Każdy z suwaków ma cztery okna, które przy odpowiednich położeniach tłoka w cylindrze ustawiają sie naprzeciw jego okien.
Sprężarki dynamiczne. Zależnie od kierunku przepływu powietrza rozróżnia się sprężarki odśrodkowe (zwane też promieniowymi) i sprężarki osiowe. Do doładowywania silników trakcyjnych są stosowane niemal wyłącznie sprężarki promieniowe. Sprężarki osiowe spotyka się w zespołach doładowujących silników dużej mocy (lotniczych, okrętowych itp.).
Zasada pracy sprężarki odśrodkowej polega na wywoływaniu sił odśrodkowych w powietrzu wypełniającym przestrzenie pomiędzy łopatkami jej wirnika. Pod wpływem tych sił podczas obracania sie wirnika powietrze przemieszcza się na zewnątrz, przy czym szybkość jego i ciśnienie stopniowo ulegają zwiększaniu. [przypisy: dobierz akumulator do samochodu, dealer ford warszawa, dobierz akumulator do samochodu poleasingowe ]
Podczas wypływu powietrza spomiędzy łopatek wirnika znaczna część energii kinetycznej powietrza ulega przemianie na energie potencjalną ciśnienia. W sprężarce odśrodkowej ciśnienie sprężania uzyskuje się wiec w dwóch etapach: najpierw w wirniku dzięki silom odśrodkowym, a następnie w dyfuzorze, wskutek zmiany energii kinetycznej na energie potencjalną.