Sprężarka napędzana turbiną gazową reaguje na zmiany prędkości i obciążenia silnika z pewnym opóźnieniem, wynikającym z bezwładności jej wirników. Natomiast sprężarka napędzana mechanicznie reaguje niemal natychmiast, ale wyłącznie na zmiany prędkości obrotowej wału korbowego. Zaletą turbosprężarki jest okoliczność, że ciśnienie doładowywania zależy nie tylko od prędkości. biegu silnika, ale i od jego obciążenia. Przy małym obciążeniu silnika, gdy przepływ spalin przez rurę wydechową jest mało intensywny, a temperatura ich jest niska, turbina rozwija małą moc i napędzana przez nia sprężarka dostarcza powietrze pod niewielkim ciśnieniem. W takiej więc sytuacji, gdy doładowywanie jest zbędne (małe obciążenie silnika), sprężarka pracuje z mała wydajnością. Wadą turbodoładowywania jest natomiast okoliczność, że wskutek zmiany warunków tworzenia się i spalania mieszanki, w zakresie małych obciążeń silnika może sie zwiększać twardość jego biegu.
Jeżeli sprężarka jest napędzana mechanicznie, ciśnienie doładowywania zależy wyłącznie od prędkości biegu silnika. Stanowi to jedną z głównych przyczyn dużego zużycia paliwa przez silnik doładowywany mechanicznie, pracujący w zakresie małych obciążeń. Natomiast warunki tworzenia i spalania mieszanki w cylindrach silnika doładowywanego mechanicznie prawie w ogóle nie zależą od jego obciążenia.
Wśród sprężarek stosowanych do doładowywania silników (podobnie jak i sprężarek 0 innym przeznaczeniu) rozróżnia sie ogólnie dwie podstawowe odmiany, różniące się zasadniczo sposobem pracy: [przypisy: olx białystok samochody, luksusowe auta używane, vin saab ]
— sprężarka wyporowa, w której ładunek jest sprężany dzięki zmniejszaniu jego objętości; ze względu na konstrukcję sprężarki wyporowe dzieli się na tłokowe i rotacyjne (o tłokach obrotowych) ; wśród sprężarek rotacyjnych rozróżnia sie z kolei sprężarki jednowirnikowe i wielowirnikowe ; sprężarka dynamiczna, w której ładunek jest sprężany dzięki nadawaniu mu energii kinetycznej, która następnie ulega zamianie na energie potencjalną ciśnienia; sprężarki dynamiczne dzielą się na osiowe i promieniowe (odśrodkowe).