Doładowywanie pociąga za sobą podobne skutki jak podwyższenie stopnia sprężania. Podobieństwo to nie jest jednak zupełne. Można wprawdzie silnik doładowywany uważać za silnik z dwustopniowym sprężaniem i jedno. stopniowym rozprężaniem spalin (ewentualnie dwustopniowym w razie turbodoładowywania), jednak wskutek doładowywania zmienia sie nie tylko temperatura i ciśnienie ładunku pod koniec sprężania, lecz również ilość ładunku w cylindrze, stopień odparowania paliwa, stopień jednorodności i inne czynniki. Mieszanka w cylindrze silnika o zapłonie iskrowym w chwili zapłonu jest już w znacznym stopniu jednorodna, Podwyższenie jej ciśnienia i temperatury pod koniec sprężania powoduje zwiększenie szybkości spalania. W wyniku bieg silnika staje sie twardszy niż silnika wolnossącego, co z kolei zmusza do zmniejszania wyprzedzenia zapłonu. Zwiększenie szybkości spalania ogranicza chwilowe straty ciepła, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia spalania detonacyjnego, z tej właśnie przyczyny doladowywanie silników o zapłonie iskrowym znajduje dotychczas ograniczone zastosowanie, w silnikach pojazdów wyczynowych, niektórych sportowych oraz wojskowych. Silniki o zapłonie iskrowym, doładowywane z tych samych względów co i w lotnictwie, spotyka się również w pojazdach eksploatowanych na bardzo dużych wysokościach nad poziomem morza (Tybet, Chi le). Gdy chodzi o samochody osobowe produkowane seryjnie, doładowywane silniki o zapłonie iskrowym są stosowane jedynie w rzadkich przypadkach, wyłącznie w USA.
Przez doładowywanie można uzyskał dużo większy wzrost mocy użytecznej silnika niż przez podwyższenie stopnia sprężania. Wynika to m. in. z okoliczności, że w razie jednakowego zwiększenia mocy, silnik doładowywany stawia wiele mniejsze wymagania odnośnie liczby oktanowej paliwa niż silnik o podwyższonym stopniu sprężania. Jednostkowe zużycie paliwa silnika doładowywanego mechanicznie zwykle nieco wzrasta, a turbodoładowywanego — nieznacznie maleje. [przypisy: olx białystok samochody, luksusowe auta używane, vin saab ]
Przebieg spalania w każdym silniku wysokoprężnym zależy od wypadkowego wpływu wszystkich czynników, przyczyniających się do zmniejszenia lub zwiększenia opóźnienia zaplonu. Wskutek doładowywania podwyższa się zarówno temperatura, jak i ciśnienie powietrza dopływającego do silnika, a więc i podwyższają się temperatura i ciśnienie końca sprężania. Przyspiesza to odparowanie wtryskiwanego paliwa, a zarazem wzrost gęstości ładunku ułatwia rozpraszanie się paliwa (wskutek zwiększenia oporów aerodynamicznych). W rezultacie okres opóźnienia zapłonu ulega skróceniu, narastanie ciśnienia w okresie spalania niekontrolowanego jest mniej gwałtowne i bieg silnika staje sie bardziej elastyczny.