Aby ograniczyć obciążenia cieplne głowic i cylindrów silników chlodzonych powietrzem, co pozwala na podwyższenie szybkobieżności znamionowej oraz polepszenie napełnienia cylindrów, coraz częściej stosuje sie cylindry ze stopów lekkich, zaopatrzone w cienkościenne tuleje żeliwne (wciskane lub wtapiane, tzw. ALFIN) albo o chromowanej gładzi. Dmuchawa chłodząca. Silnik chłodzony powietrzem wyposaża sie w dmuchawę promieniowa lub osiową. Wymagana wydajność dmuchawy tłoczącej powietrze chlodzące zależy głównie od budowy silnika i miejscowych obciążeń cieplnych jego części. Zapotrzebowanie powietrza chlodzącego wynosi zwykle 30. . .50 rn3/KMgodz (silniki niskoprężne) lub 40. . .60 m9/KMgodz (silniki wysokoprężne). Ze względu na opory aerodynamiczne użebrowania cylindrów i ich głowic dmuchawa powinna wytwarzać odpowiednie nadciśnienie tłoczenia powietrza, zwykle do 150 mm slupa wody (silniki niskoprężne) lub 150. . .250 mm słupa wody (silniki wysokoprężne). Dmuchawa silnika samochodowego powinna zapewniać skuteczne chłodzenie silnika w najniekorzystniejszych warunkach, a więc przy pełnym obciążeniu silnika, w czasie postoju samochodu (bez uwzględniania nadmuchu powietrza wskutek ruchu pojazdu). Podczas pracy silnika z pełnym obciążeniem pobór mocy a napęd dmuchawy wynosi zwykle 4. .fi 0 0 znamionowej mocy silnika niskoprężnego, lub 6 . . .8 0 0 mocy znamionowej silnika wysokoprężnego.
Regulacja chłodzenia powietrzem. Skuteczność chłodzenia silnika powietrzem można regulować w różny sposób. Do najczęściej stosowanych metod należy: dławienie powietrza tłoczonego przez dmuchawę silnik PHANOMEN Granit; powietrze chłodzące tłoczy dmuchawa odśrodkowa, której wirnik osadzony jest na wale korbowym z przodu silnika; [przypisy: dobierz akumulator do samochodu, dealer ford warszawa, dobierz akumulator do samochodu poleasingowe ] dopływ powietrza do kanału rozdzielczego regulują dwie klapy zamocowane obrotowo w osłonach; termostat, omywany ciepłym powietrzem nagrzewającym się od pierwszego cylindra silnika, przez przełożenie dźwigniowe i cięgło otwiera lub przymyka jedną z klap; w miarę nagrzewania się silnika klapa ta odsłania coraz większy wolny przelot dla chłodzącego powie trza; druga klapa sprzężona jest z przepustnicą gaźnika; podczas uchylania przepustnicy gaźnika, tj. w czasie zwiększania obciążenia silnika, jednocześnie otwiera się druga klapa, zwiększając intensywność chłodzenia silnika; układ taki kompensuje bezwładność działania termostatu; zmiana intensywności chłodzenia następuje szybciej niż zmiana stanu cieplnego silnika.