Przewoźny miotacz ognia był kilkakrotnie modernizowany, między innymi wymieniono wentylatory na sprężarkę, a zespoły prądotwórcze EPZ4-9/400 na zespoły prądotwórcze BeDT3-2. Przewoźne miotacze ognia nie znalazły szerszego zastosowania ze względu na małą wydajność, trudność manipulowania płomieniem podczas wiatru oraz stosunkowo duże zagrożenie warunków bhp. Instalacje elektryczne, gazowe i pneumatyczne do podgrzewania i odśnieżania rozjazdów Konieczność zapewnienia niezawodnego działania rozjazdów kolejowych, bez względu na istniejące warunki atmosferyczne, zmusza do wdrażania urządzeń do ich podgrzewania i odśnieżania, zwłaszcza na stacjach, na których są zastosowane przekaźnikowe urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego. W zasadzie powinny być wprowadzane takie urządzenia, które umożliwiają automatyczną, zdalnie sterowaną i bez nadzoru pracę urządzeń, nie powodując przy tym żadnych zakłóceń w działaniu innych urządzeń. Wymogi te spełniają stosowane obecnie stałe urządzenia, ogrzewane prądem elektrycznym, grzejnikami gazowymi i grzejnikami gazowymi promiennikowymi, oraz instalacje doprowadzające sprężone powietrze do urządzeń wydmuchujących śnieg. Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR) mogą być rozwiązywane przez zastosowanie grzejników elektrycznych o różnej budowie i sposobie instalowania albo przez bezpośrednie ogrzewanie iglicy zwrotnicy prądem elektrycznym o bardzo dużym natężeniu i bardzo niskim napięciu. Bezpośrednie ogrzewanie zwrotnic cechuje niska sprawność, dlatego też na PKP są stosowane rozwiązania z zastosowaniem grzejników prętowych, ułożonych na stopce opornicy od strony iglicy albo obejmujących stołeczki ślizgowe zwrotnicy. Proste grzejniki, ułożone na stopce opornicy, przy odsuniętej iglicy dobrze ogrzewają tylko szynę opornicową, natomiast grzejniki obejmujące stołeczki ślizgowe ogrzewają równomiernie cały zespół podzwrotnicowy, Przed zainstalowaniem urządzeń ogrzewczych należy sprawdzić odwodnienie rozjazdów i stan siodełek podiglicowych. Tam, gdzie odwodnienie jest dobre, zużycie prądu ogranicza się do wytopienia lodu i wysuszenia zwrotnicy. Po ustaniu śnieżycy grzejniki mogą być wyłączone do następnego opadu śniegu. [patrz też: raiffeisen auta poleasingowe, konrys otomoto, konrys otomoto dla dzieci ]