Dzięki zastosowaniu zbiornika kompensacyjnego, po napełnieniu specjalną cieczą chłodząca układ chłodzenia wymaga bardzo rzadko obsługi — np. tylko co każde dwa lub trzy lata eksploatacji samochodu. Wykorzystują to ostatnio coraz częściej wytwórnie samochodów, wyposażając ich silniki w plombowane układy chłodzenia, nie wymagające obsługi ze strony użytkownika, lecz jedynie tzw. obsługi fabrycznej eo każde 30. . . 50 tys. km przebiegu pojazdu. Przesłona chłodnicy. W niskiej temperaturze otoczenia regulowanie stanu cieplnego silnika przez termostat zmniejszający dopływ wody z silnika do chłodnicy może spowodować jej zamrożenie. Jednocześnie zimne powietrze przepływające przez rdzeń chłodnicy może zbyt intensywnie chłodzić silnik z zewnątrz. Dlatego też często wyposaża sie chłodnicę samochodową w przesłonę, która pozwala ograniczał przepływ powietrza przez rdzeń chłodnicy. Ze względu na wykonanie rozróżnia się zwykle przesłony żaluzjowe i przesłony roletowe.
Przesłona chłodnicy jest często sterowana za pomocą termostatu i mechanizmu uruchamiającego (np. FIAT 600). W takim przypadku przepływ wody przez chłodnicę zwykle nie jest już regulowany oddzielnym termostatem.
Żaluzjowa przesłona chłodnicy składa się z układu osadzonych obrotowo pionowych listewek metalowych. Listewki są połączone cięgłem, w sposób umożliwiający ich jednoczesne przekręcanie o określone kąty.
W razie ustawienia niemal prostopadle do kierunku przepływu powietrza listewki zasłaniają rdzeń chłodnicy. Po ustawieniu listewek prawie równolegle do kierunku przepływu powietrza, rdzeń chłodnicy jest całkowicie odstonięty. Intensywność przepływu powietrza przez rdzeń chłodnicy reguluje się przez ustawianie listewek w położeniach pośrednich. Przesłone żaluzjowa ustawia sie z kabiny kierowcy za pomocą cięgla i uchwytu osadzonego w desce rozdzielczej
Ciecz niskokrzepnąca. Abyzabezpieczyć silnik przed zamrożeni em, na okres jesienno-zimowy układ chłodzenia silnika lub ciągnika wypełnia się zwykle cieczą o niskiej temperaturze krzepnięcia, znacznie niższej niż temperatura zamarzania wody, Ze względu na ograniczoną zdolność przenoszenia ciepła (ciepło właściwe mniejsze niż wody) temperatura wrzenia niskokrzepnacej cieczy chłodzącej powinna być wyższa niż 100 oc. Ponadto ciecz niskokrzepnąca powinna być zupełnie obojętna chemicznie, a zwłaszcza nie powinna powodować korozji lub działać niszcząco na elementy układu chłodzenia. [patrz też: dobierz akumulator do samochodu, dealer ford warszawa, dobierz akumulator do samochodu poleasingowe ]