Przedwczesne zużywanie się opon — niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu — zbyt wysokie obciążenie ogumienia — zbył silne nagrzewanie sie ogumienia (niedostateczne chłodzenie) niewyrównoważenie kół — niewłaściwa zbieżność kół niewłaściwy kąt pochylenia kół — niewłaściwy kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy — niewłaściwy kąt pochylenia sworzni zwrotnicy — uszkodzenie kół i obręczy — zgięcie czopa zwrotnicy — zgięcie dźwigni zwrotnicy — zużycie sworznia zwrotnicy i jego tulei — zużycie łożysk kół ocieranie szczęk hamulcowych o bębny — wadliwe działanie amortyzatorów — wadliwe resorowanie — zgięcie ramy zbyt szybkie ruszanie z miejsca — zbyt nagłe hamowanie — zbyt szybka jazda na zakrętach — wadliwa jazda (zbytnie dojeżdżanie do krawężników — zgięcie dyszla przyczepy. Hamulce nie działają lub działają mało skutecznie — nadmierne zużycie lub nadpalenie okładzin szczęk hamulcowych — zanieczyszczenie okładzin piaskiem, błotem lub ziemią — niewłaściwe okładziny szczęk hamulcowych zaolejenie okładzin szczęk hamulcowych — rozregulowanie luzów szczęk hamulcowych — zbyt silne przegrzewanie się bębnów hamulcowych — ocieranie się nitów o bębny hamulcowe — niewłaściwe ustawienie sworzni szczęk hamulcowych — nierównomierne działanie mechanizmów hamulcowych poszczególnych kół zbyt duży luz między końcem tłoczyska a tłokiem pompy głównej hamulców hydraulicznych — zbyt niski poziom płynu hamulcowego w pompie głównej — zapowietrzenie układu hydraulicznego — uszkodzenie lub zanieczyszczenie zaworka zwrotnego pompy głównej — wyciekanie płynu hamulcowego z układu hydraulicznego (nieszczelność przewodów, pompy głównej, rozpieraczy) — uszkodzenie uszczelek (tłoczków gumowych) w pompie głównej lub rozpieraczach zawieszanie się tłoczków metalowych w rozpieraczach — obluzowanie się zamocowania cylindra pompy głównej hamulców hydraulicznych — zbyt gęsty lub niewłaściwy płyn hamulcowy rozregulowanie się, obluzowanie lub rozłączenie cięgiel hamulców mechanicznych — wyciągniecie się lub zerwanie cięgiel hamulców mechanicznych — skorodowanie dźwigni lub przegubu w hamulcach mechanicznych — obluzowanie się zamocowania końców pancerzy cięgieł hamulców mechanicznych — zbyt duży luz pedału hamulca — niedostateczna wydajność sprężarki powietrznej w hamulcach pneuma tycznych (zanieczyszczenie lub uszkodzenie zaworów, uszkodzenie pierścieni tłokowych, zanieczyszczenie filtru powietrza) — zanieczyszczenie olejem sprężonego powietrza w hamulcach pneumatycznych — niewłaściwe działanie regulatora ciśnienia w hamulcach pneumatycznych — zbyt szybki spadek ciśnienia w zbiorniku sprężonego powietrza w hamulcach pneumatycznych (niewłaściwe działanie zaworu zwrotnego w regulatorze ciśnienia) — nieszczelność urządzenia sterującego hamulców pneumatycznych — nieszczelność siłownikow rozpieraczy hamulców pneumatycznych — niewłaściwe ustawienie kranu na przewodzie powietrza do przyczepy w hamulcach pneumatycznych — nieszczelność złącza na przewodzie do przyczepy w hamulcach pneumatycznych niewłaściwe działanie zaworu rozdzielczego przyczepy w hamulcach pneumatycznych. [podobne: auto gazda otomoto, dealer audi warszawa, allegro motoryzacja ]