Przedwczesne zużywanie się okładzin szczęk hamulcowych — porysowanie lub zanieczyszczenie bębnów hamulcowych — zbyt mały luz lub brak luzu pedału hamulca — pęknięcie lub osłabienie sprężyny Ściągającej szczeki hamulcowe nieumiejętne posługiwanie się hamulcami wadliwa regulacja luzu szczęk hamulcowych niewłaściwy płyn hamulcowy w układzie hydraulicznym — obluzowanie się tarcz lub bębnów hamulcowych. czyszczenie, zaolejenie lub niedostateczne przyleganie szczotek do komutatora — znaczne zużycie komutatora (między jego działkami wystaje mika) — nieodpowiednie ustawienie trzeciej szczotki — poślizg pasa klinowego napędu prądnicy — zanieczyszczenie lub zluźnienie zacisków prądnicy zanieczyszczenie lub zużycie styków samoczynnego wyłącznika lub regulatora. Prądnica się przegrzewa — przesunięcie się trzeciej szczotki — prądnica wytwarza prąd o zbyt dużym natężeniu — rozregulowanie się regulatora napięcia — zwarcie styków samoczynnego wyłącznika — zanieczyszczenie lub obluzowanie zacisków przewodów na biegunach akumulatora. Usterki mechaniczne prądnicy — uszkodzenie łożysk prądnicy — zgięcie ośki twornika — obluzowanie się kołka pasowego — obluzowanie się czopów biegunowych. Niedomagania samoczynnego wyłącznika lub regulatora przepalenie się uzwojenia samoczynnego wyłącznika zwarcie na stykach samoczynnego wyłącznika (wskazówka amperomierza wykazuje rozładowanie) — niewłaściwe przyleganie styków samoczynnego wyłącznika — stałe rozwarcie styków samoczynnego wyłącznika = nadpalenie lub zanieczyszczenie styków regulatora lub osłabienie sprężyn niewłaściwy odstęp między stykami samoczynnego wyłącznika lub regulatora. Lampka kontrolna ładowania nie świeci się (po zatrzymaniu silnika) — przepalenie się żarówki — uszkodzenie w obwodzie elektrycznym — uszkodzenie lub nadmierne rozładowanie akumulatora — zanieczyszczenie lub obluzowanie zacisków, przewodów lub czopów biegunowych akumulatora — wadliwy wyłącznik zapłonu. Lampka kontrolna ładowania nie gaśnie podczas pracy silnika (nawet przy znacznej prędkości biegu silnika) — pradnica nie dostarcza prądu do akumulatora — przepalenie się uzwojeń prądnicy — zanieczyszczenie komutatora — znaczne zużycie lub zakleszczenie się szczotek prądnicy — uszkodzenie lub zwarcie w obwodzie elektrycznym — obluzowanie lub zerwanie paska klinowego. [patrz też: auto gazda otomoto, dealer audi warszawa, allegro motoryzacja ]