Pracochłonność naprawy głównej pojazdu (zespołu) jest znacznie większa niż naprawy bieżącej i przestój pojazdu (zespołu) w naprawie jest odpowiednio dłuższy. Pojazd (zespół) kieruje się do naprawy głównej okresowo, w zasadzie po wykonaniu przebiegu międzynaprawczego lub ewentualnie i dodatkowego, dopuszczonego na podstawie orzeczenia technicznego, opartego na wynikach przeglądu technicznego (po planowanym przebiegu międzynaprawczym), Naprawa wypadkowa (awaryjna) jest to naprawa nieplanowana, wykonywana z konieczności, w celu usunięcia skutków wypadku, np. drogowego. Uszkodzenia pojazdu (zespołu) w następstwie wypadku mogą mieć różny charakter i tym samym naprawy wypadkowe nie mogą być planowane ani pod względem czasu wykonania, ani co do zakresu czy też rodzaju poszczególnych zabiegów i ich pracochłonności. Zależnie od rozmiarów uszkodzeń, czyli odpowiednio do okresu niezbędnych zabiegów naprawczych naprawe wypadkową pojazdu (zespołu) można kwalifikować jako naprawe bieżącą lub naprawę główną. Organizacja napraw głównych pojazdów samochodowych. Zależnie od organizacji procesu technologicznego naprawy głównej, ściśle uwarunkowanej programem produkcji, zaopatrzeniem w części zamienne, posiadanym parkiem urządzen produkcyjnych i kwalifikacjami personelu, w praktyce wykorzystuje się rozmaite metody napraw pojazdów samochodowych. Ogólnie rozróżniać należy indywidualne, zespołowe oraz bezimienne naprawy główne. Indywidualna naprawa główna polega na całkowitej rozbiórce pojazdu na zespoły, a zespołów na części, weryfikacji i naprawie części, następnie zespoły składane sa z tych samych części, które zostały z nich wybudowane, a naprawione zespoły wracają do tego samego pojazdu, z którego pochodzą. Naprawiona rama lub nadwozie samoniosące oczekuje więc dość długo na zabudowanie zespołów i dlatego naprawa indywidualna trwa stosunkowo długo, zwykle odpowiednio do okresu naprawy najbardziej pracochłonnego zespołu (najczęściej silnika). Ponadto naprawa indywidualna charakteryzuje się z reguły tym, że cały pojazd (zespól) jest rozbierany i składany na jednym stanowisku roboczym, przez jedną brygadę robotników posługujących się zestawem narzędzi i urządzeń uniwersalnych. [patrz też: opłaty drogowe w czechach dla ciężarówek, guliwer transport, mazda pl konfigurator ]