Jednostkowe zużycie paliwa silnika wysokoprężnego, doładowywanego turbosprężarką zmniejsza się w porównaniu z silnikiem wolnossącym tym bardziej, im większe jest obciążenie silnika. Szczytowe różnice mogą dochodzić nawet do 25 300/ 0. W razie doładowywania mechanicznego jednostkowe zużycie paliwa w zakresie małych obciążeń jest zwykle większe niż silnika wolnossącego, a w zakresie obciążeń maksymalnych — mniejsze o około 5 . . 100. Porównanie charakterystyk obciążeniowych silnika wolnossącego z doładowywanym mechanicznie i z turbodoładowywanym wykazuje, że z ekonomicznego punktu widzenia turbodoładowywanie jest zawsze uzasadnione. Natomiast jeżeli silnik często pracuje w zakresie małych obciążeń doładowywanie mechaniczne może być przyczyną zwiększonego zużycia paliwa. Wpływ sprężarki doładowującej. Sprężarka wyporowa wytwarza ciśnienie doładowywania prawie niezależne od prędkości biegu silnika. Ponieważ sprężarka tego typu jest z reguły napędzana mechanicznie, zapewnia ona w przybliżeniu stale procentowe zwiększenie momentu obrotowego silnika. Wskutek tego elastyczność momentu obrotowego silnika, określona stosunkiem momentu maksymalnego do momentu znamionowego, pozostaje w przybliżeniu stała lub tylko nieznacznie sie zmniejsza. Sprężarka odśrodkowa wytwarza ciśnienie ładowania w przybliżeniu proporcjonalne do kwadratu prędkości obrotowej wirnika. Wskutek tego powoduje ona, niezależnie od rodzaju napędu, znacznie większy wzrost momentu w zakresie dużych prędkości obrotowych wału korbowego niż w zakresie małych prędkości biegu silnika (przy całkowitym obciążeniu silnika — charakterystyka szybkościowa pełnej mocy). Zastosowanie sprężarki odśrodkowej znacznie zmniejsza więc elastyczność momentu obrotowego silnika, a niekiedy nawet powoduje tzw. brak elastyczności, czyli że w całym zakresie użytkowych prędkości biegu silnika nie występuje maksimum momentu obrotowego. Taki przebieg krzywej momentu obrotowego jest w zasadzie niekorzystny do celów trakcyjnych. Jednak kiedy silnik dysponuje dla danych warunków użytkowania pewnym, niewielkim nawet, nadmiarem mocy, wówczas brak elastyczności nie wpływa w istotny sposób na właściwości ruchowe napędzanego przez niego pojazdu. [hasła pokrewne: olx białystok samochody, luksusowe auta używane, vin saab ]