Podczas napraw zespołowych poszczególne zespoły stają się bezimienne. Naprawa samych zespołów może przebiegać w taki sposób, że części dobre i naprawione powracają do tego samego zespołu, z którego zostały wybudowane lub też zespoły mogą być składane bez zwracania uwagi na pochodzenie używanych części. Niekiedy poszczególne naprawiane zespoły są cechowane, co umożliwia stwierdzenie, którą z kolei naprawe one przeszły. Bezimienna naprawa główna. Pojazd przyjęty przez zakład do naprawy głównej ulega całkowitej rozbiórce i przestaje istnieć, jako jednostka transportowa. Numery znamionowe (silnika i podwozia) zostają skasowane, a nadające się do użycia lub naprawy części kierowane są do odpowiednich składów przejściowych. Jednocześnie w zakładzie składane są pojazdy z części dobrych, nowych i naprawionych, pobieranych ze składów przejściowych bez zwracania uwagi na pochodzenie — podobnie jak w wytwórni samochodów. Zakład dysponuje zwykle funduszem naprawionych pojazdów, które użytkownicy otrzymują od razu w miejsce pojazdów przekazywanych do naprawy. Zakład naprawczy nadaje przy tym z reguły własne numery silnikom i podwoziom pojazdów odbieranym przez użytkowników. Należy podkreślić, że w odróżnieniu od innych metod naprawy liczba pojazdów oddawanych po naprawach bezimiennych z reguły różni się od liczby pojazdów przyjmowanych do naprawy. Stosowanie napraw bezimiennych jest celowe tylko w zakładach o bardzo dużym programie produkcyjnym, obejmującym pojazdy jednego modelu pochodzenia seryjnego lub wielkoseryjnego, czyli w razie pełnej wymienności części i zespołów. Rozbiórka, gwarowo demontaż polega na rozłączaniu lub oddzielaniu poszczególnych elementów, a składanie (gwarowo montaż) na ich łączeniu w calość konstrukcyjna. Rozbiórka pojazdu (zespołu) powinna odbywać się według ściśle określonego toku postępowania, odpowiednio do konstrukcji pojazdu (zespołu). Podczas rozbiórki pojazdu najpierw odłącza sie zespoły i instalacje, które mogą stanowić przeszkodę do wybudowania innych zespołów. [hasła pokrewne: opłaty drogowe w czechach dla ciężarówek, guliwer transport, mazda pl konfigurator ]