Podawany przez szczotkę śnieg jest transportowany przenośnikiem z taśmą szerokości 2930 mm, wyposażonym w nóż podcinający. Przenośnik jest napędzany przez silnik asynchroniczny o mocy 40 kW i układ napędowy, złożony z wałka pośredniego i przekładni łańcuchowej. Do podnoszenia i opuszczania osprzętu roboczego maszyny czołowej służą siłowniki pneumatyczne, zasilane z układu hamulca zespolonego, do którego sprężone powietrze o ciśnieniu około 0,7 MN/m2 (7 at) Jest tłoczone z lokomotywy, popychającej lub ciągnącej kombajn. Siłowniki pneumatyczne są zasilane z czterech zbiorników, do których jest tłoczone powietrze przez sprężarkę napędzaną silnikiem elektrycznym o mocy 7,5 kW. Na maszynie czołowej są zainstalowane lampy i reflektor do oświetlania miejsca pracy. Z przenośnika taśmowego maszyny czołowej śnieg lub zanieczyszczenia spadają na przenośnik wagonu pośredniego, Przenośnik ten, wykonany z profilowanych blach długości 2780 mm, jest pochylony, dzięki czemu gromadzony śnieg może być przeładowany na przenośnik następnego wagonu pośredniego lub wagonu końcowego. Przenośnik wprawiają w ruch przekładnie łańcuchowa i zębata, napędzane przez silnik elektryczny o mocy 16 kW. Mogą być również stosowane wagony z przenośnikami napędzanymi przez przekładnie łańcuchowe, przejmujące napęd od osi wagonu; jednakże wówczas ruch przenośnika jest zależny od ruchu kombajnu. Aby zapobiec zsypywaniu się śniegu z przenośnika bądź przesypywaniu sie do następnego wagonu przewidziano boczne zasłony, a od spodu osłony gumowe. Wyładowanie śniegu na wyznaczonym torze poza obrębem stacji odbywa się najpierw z wagonu końcowego, wyposażonego w przenośnik gromadzący śnieg i przenośnik wyładowczy. Pod względem budowy i sposobu napędu przenośnik wyładowczy nie różni się od przenośnika wagonu pośredniego. Jest on napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 17 kW, a jego taśma porusza się z prędkością 3 mis. W położeniu transportowym przenośnik wyładowczy jest ustawiony równolegle do osi toru, a w położeniu roboczym — prostopadle, z lewej lub prawej strony za pomocą silnika elektrycznego oraz przekładni łańcuchowej i zębatej. W tylnej części wagonu końcowego znajduje się kabina z pulpitem, z którego są sterowane wszystkie przenośniki wagonów pośrednich i końcowego. W kabinie znajduje się również zawór nagłego hamowania oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe poszczególnych silników napędowych. Do ogrzewania kabiny służy piecyk węgłowy. [więcej w: raiffeisen auta poleasingowe, konrys otomoto, konrys otomoto dla dzieci ]