Skrzynka biegów pracuje tylko na biegu bezpośrednim uszkodzenie koszyka rolek lub rolek sprzęgła jednokierunkowego — nadmierne zużycie krzywek piast sprzęgła jednokierunkowego, Przekładnia przyspieszająca nie daje się włączyć (w celu zmniejszenia przełożenia) — przycisk na desce rozdzielczej niezupełnie wciśnięty — przepalenie się bezpiecznika wadliwe połączenie przewodów, obluzowanie się lub zanieczyszczenie zacisków — wadliwe działanie urządzenia ryglującego — przerwa w uzwojeniu elektromagnesu — wadliwe działanie elektrycznego regulatora — wadliwe działanie lub uszkodzenie włącznika (kick down) pedału przyspieszenia wadliwe działanie lub zwarcie wyłącznika na desce rozdzielczej — ścięcie kołka koła zębatego regulatora — uszkodzenie lub zużycie kół zębatych, łożysk i wałków — uszkodzenie przerywacza niewłaściwe położenie pierścienia ciernego. Przekładnia przyspieszająca nie daje się wyłączyć (przełączyć na położenie bezpośrednie) — wadliwe połączenie przewodów, obluzowanie sie lub zanieczyszczenie zacisków uszkodzenie przerywacza wadliwe działanie lub zwarcie wyłącznika na desce rozdzielczej — zakleszczenie się, zgiecie lub uszkodzenie urządzenia ryglującego — wadliwe działanie lub uszkodzenie włącznika pedału przyspieszenia zwarcie w odgałęzieniu pomiędzy regulatorem a akumulatorem — wadliwe działanie regulatora elektrycznego przerwa w uzwojeniu elektromagnesu — uszkodzenie lub zużycie kół zębatych, łożysk i wałków. Włącznik pedału przyspieszenia nie działa — wadliwe wyregulowanie wlacznika pedału przyspieszenia wadliwe połączenie przewodów, obluzowanie lub zanieczyszczenie zacisków — wadliwe działanie lub uszkodzenie włącznika pedału przyspieszenia — przerwa w odgałęzieniu pomiędzy elektromagnesem a samoczynnym wyłącznikiem. Silnik zatrzymuje się po naciśnięciu na pedał przyspieszenia wadliwe działanie lub uszkodzenie włącznika pedału przyspieszenia — zwarcie w odgałęzieniu pomiędzy elektromagnesem a włącznikiem pedału przyspieszenia — zwarcie w elektromagnesie. Tylny bieg nie daje się włączyć — wadliwe działanie urządzenia ryglujacego tylnego biegu. Read the rest of this entry »

Posted on 12 Dec 2018 In: Uncategorized

Charakterystyka pociągu odśnieżnego

Charakterystyka pociągu odśnieżnego jest następująca: szerokość odśnieżania w m . do 4,8 maksymalna wydajność w m/h przy gęstości śniegu 400 kg/ma do 1020 prędkość jazdy roboczej przy maksymalnej wydajności w km/h 6 do 10 pojemność wagonu pośredniego w ms do 80 pojemność wagonu końcowego IW ma wymiary w mm (długość X szerokość X wysokość): do 60 — maszyny czołowej wagonu pośredniego i wagonu końcowego masa własna w — maszyny czołowej 68 600 — wagonu pośredniego 31 400 — wagonu końcowego 38 000 7. Miotacze ognia Do odmrażania i usuwania śniegu z rozjazdów kolejowych są stosowane ręczne, przenośne i przewoźne miotacze ognia. Ręczne i przenośne miotacze są skonstruowane podobnie, lecz mają inny sposób zasilania. W ręcznym miotaczu ognia płomień powstaje w specjalnym palniku, wykonanym z dyszy doprowadzającej paliwo i dyszy doprowadzającej powietrze. Read the rest of this entry »

Posted on 12 Dec 2018 In: Uncategorized

Przenośnik

Podawany przez szczotkę śnieg jest transportowany przenośnikiem z taśmą szerokości 2930 mm, wyposażonym w nóż podcinający. Przenośnik jest napędzany przez silnik asynchroniczny o mocy 40 kW i układ napędowy, złożony z wałka pośredniego i przekładni łańcuchowej. Do podnoszenia i opuszczania osprzętu roboczego maszyny czołowej służą siłowniki pneumatyczne, zasilane z układu hamulca zespolonego, do którego sprężone powietrze o ciśnieniu około 0,7 MN/m2 (7 at) Jest tłoczone z lokomotywy, popychającej lub ciągnącej kombajn. Siłowniki pneumatyczne są zasilane z czterech zbiorników, do których jest tłoczone powietrze przez sprężarkę napędzaną silnikiem elektrycznym o mocy 7,5 kW. Na maszynie czołowej są zainstalowane lampy i reflektor do oświetlania miejsca pracy. Read the rest of this entry »

Na PKP są eksploatowane importowane z ZSRR pociągi do odśnieżania torów stacyjnych i kombajny PSE. Kombajny są samodzielnymi jednostkami do odśnieżania, zbierania i rozładunku zebranego śniegu. Pociąg do odśnieżania torów stacyjnych. Pociąg do odśnieżania torów stacyjnych może być stosowany również do odśnieżania rozjazdów i torów szlakowych z warstwy śniegu grubości do 0,9 m, a latem — do zbierania i wywożenia wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, np. odsiewek. Read the rest of this entry »

 • Przeczytaj też:

  Optymalna sprawność adiabatyczna sprężarki

  Optymalna sprawność adiabatyczna sprężarki typu ROOT S wynosi 0,7, zależnie od sprężu, wielkości i wykonania. Sprężarka ROOT S działa podobnie jak zwykła zębata pompa oleju. Powietrze lub mieszanka napływając przez otwór wlotowy w obudowie sprężarki napełnia wolną przestrzeń pomiędzy wirnikami i obudowa. Podczas obracania wirników powietrze jest przenoszone we wnękach międzyzębnych na drugą strone obudowy. […]

  Doładowywanie silników

  Jak długo warstwa graniczna jest jeszcze cienka, tj. na początku ścianki, tak długo przepływ w niej ma charakter laminarny, czyli poszczególne cząstki powietrza poruszają się w sposób uporządkowany, wzdłuż linii strug. Po przekroczeniu pewnej odległości, w warstwie granicznej równowaga poruszających sie cząstek powietrza zostaje zachwiana i przepływ staje się burzliwy, tj. poszczególne cząstki przepływającego powietrza […]

  DevURL
 • Polecamy rowniez: • Tags