Optymalna sprawność adiabatyczna sprężarki typu ROOT S wynosi 0,7, zależnie od sprężu, wielkości i wykonania. Sprężarka ROOT S działa podobnie jak zwykła zębata pompa oleju. Powietrze lub mieszanka napływając przez otwór wlotowy w obudowie sprężarki napełnia wolną przestrzeń pomiędzy wirnikami i obudowa. Podczas obracania wirników powietrze jest przenoszone we wnękach międzyzębnych na drugą strone obudowy. Kiedy wnęka międzyzębna jednego z wirników połączy się z przestrzenia tłoczenia, wówczas sprężone powietrze napływa z tej przestrzeni do wnęki i spręża zawarte w niej powietrze. Z kolei powietrze jest wypierane z wnęki przez wsuwajacy się w nią ząb drugiego wirnika. Następuje przy tym jednoczesne sprężanie powietrza wewnątrz wnęki i w przestrzeni tłoczenia, do której jest ono wypychane. Ponieważ przestrzeń tłoczenia ma z reguły znacznie większą objętość niż
wnęka, przyrost ciśnienia w tym okresie kolejne fazy działania jest niewielki. [hasła pokrewne: dobierz akumulator do samochodu, dealer ford warszawa, dobierz akumulator do samochodu poleasingowe ]
Sprężarka typu ROOT S z wirnikami o zębach prostych tłoczy powietrze tętniąco i wskutek tego pracuje dość halaśliwie. Zastosowanie zębów śrubowych zapewnia o wiele bardziej równomierne zasysanie i tłoczenie powietrza, co skutecznie zmniejsza hałaśliwość pracy. Wobec zmienności chwilowego momentu oporowego sprężarki, konieczne jest stosowanie w jej napędzie sprzęgła podatnego. Sprzegło takie zapewnia jednocześnie zmniejszenie obciążeń dynamicznych, działających na elementy napędu sprężarki w razie gwałtownych zmian prędkości biegu silnika. Z tego tego względu wirniki sprężarki powinny mieć możliwie mały moment bezwładności. Osiąga się to przez wykonywanie wirników ze stopów lekkich oraz przez drążenie zębów. Wirnik łącznie z walem, na którym jest osadzony i kołami sprzęgającymi wymaga starannego wyrównoważenia dynamicznego. Prędkość obwodowa wirników na ogół nie przekracza 50 m/sek. Wirniki wykonywane sa zwykle droga odlewania ze stopów lekkich, ostatnio rozpowszechniają się stosunkowo tanie i lekkie wirniki spawane z członów stalowych, obrabianych dwustronnie (powierzchnia zewnętrzna i otwór wewnętrzny) przez frezowanie kształtowe. Wirniki o bardzo małych średnicach rzędu 100 mm wyrabia się ze stali stopowej o bardzo dokładnie walcowanym profilu, a następnie wykańcza przez szlifowanie i przeciąganie kalibrujące.