Naprawy bieżące wykonuje się w okresie przebiegu międzynaprawczego, w oparciu o wyniki przeglądów technicznych. Przez naprawy bieżące zapewnia się naprawianym zespołom lub pojazdowi pełny przebieg międzynaprawczy. Naprawy bieżące są wykonywane przez warsztaty stacji obsługi lub zakłady naprawcze, które powinny dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem oraz niezbędnym zestawem narzędzi (monterskich, ślusarskich, blacharskich, kowalskich, spawalniczych, stolarskich itd.), przyrządów pomiarowych oraz obrabiarek zwykłych i specjalnych. Naprawa główna (NG) jest to naprawa planowana, wykonywana w celu przywrócenia naprawianemu pojazdowi (zespołowi) zdolności wykonania kolejnego pełnego przebiegu międzynaprawczego, Naprawa główna pojazdu (zespołu) polega na całkowitej rozbiórce pojazdu na zespoły, a zespołów na części. PO rozbiórce i weryfikacji części, poszczególne zużyte części są wymieniane na nowe lub naprawiane (przez obrobke na wymiary naprawcze lub przez regeneracje, czyli odtworzenie ubytków materiału). Po skompletowaniu części (dobrych, nowych i naprawionych) składa się zespoły, a następnie z zespołów — pojazd samochodowy. Stan techniczny pojazdu po naprawie głównej powinien gwarantować wykonanie pełnego przebiegu międzynaprawczego. Do wykonania naprawy głównej niezbędne jest odpowiednie wyposażenie technologiczne, obejmujące między innymi zestaw obrabiarek zwykłych i specjalnych, a często również i urządzeń do napraw regeneracyjnych (np. urządzenia do naspawania, metalizacji, elektrolitycznego powlekania metali itp.). Ekonomiczne wykonywanie wielu napraw głównych uwarunkowane jest koniecznością wykorzystywania parku dość kosztownych obrabiarek i urządzeń. Z tego względu zwykle organizowane są zakłady specjalizujące sie w naprawach głownych pojazdów samochodowych (gdzie m. in. naprawia sie również i Oddzielne zespoły) lub w naprawach głównych niektórych zespołów. Do zakładów napraw głównych powinny być kierowane tylko takie pojazdy, które wymagają naprawy głównej całości pojazdu lub większości jego zespolów, ponieważ w ramach naprawy głównej pojazd ulega całkowitej rozbiórce. Pojazdy i zespoły powinny być oddawane do naprawy w stanie kompletnym. [więcej w: opłaty drogowe w czechach dla ciężarówek, guliwer transport, mazda pl konfigurator ]