Obniżenia i przesunięcia do przodu środka napędu przedniego uwidacznia się zwłaszcza ruch samo- chodu po krzywiźnie dzięki podsterowności, co ma szczególne znaczenie przy dużych szybkościach jazdy:
— mała wysokość podłogi nadwozia nad jezdnią, ze względu na brak walu napedowego,
— prostota konstrukcji osi tylnej.
Do wad napędu przedniego należy zmniejszona przyczepność kół przednich podczas pokonywania wzniesień.
Napęd tylny w porównaniu z układem klasycznym zapewnia następujące korzyści :
— zwarta budowa zespołu, napędowego dzięki wyeliminowaniu wału napędowego,
— lepsze wykorzystanie wnętrza nadwozia,
większa zdolność samochodu pokonywania wzniesień i lepsza zrywność wskutek dociążenia kół tylnych,
— niskie położenie podłogi nadwozia nad jezdnią ze względu na brak walu napędowego, izolowanie pasażerów od odgłosów towarzyszących pracy zespołu napędowego. [hasła pokrewne: jazdy doszkalające,otomoto tomaszów lubelski, otomoto olsztyn ]
Do wad napędu tylnego należy gorsza stateczność ruchu samochodu (wskutek przesunięcia środka ciężkości ku tyłowi), zwłaszcza podczas ruchu samochodu po krzywiźnie, gorsze warunki chłodzenia silnika, zanieczyszczanie silnika błotem i pyłem oraz zasysanie przez silnik zanieczyszczonego powietrza (co stwarza konieczność stosowania specjalnych zabezpieczeń).
Analizując rozwój konstrukcji samochodów w ciągu ostatnich trzydziestu lat można stwierdził, że wiele rozwiązań układu napędowego samochodu pojawia siei znika w rozmaitych modelach, aby po latach powrócić jako pewnego rodzaju nowość. Przykładem może być tu napęd tylny, znany już w pierwszych konstrukcjach i dziś znów szybko się rozpowszechniający.
Zamieszczona poniżej tablica charakteryzuje układy napędowe samochodów osobowych, wystawianych w Salonach Samochodowych w Genewie. Dzięki międzynarodowemu charakterowi tych salonów, zamieszczone dane odzwierciedlają poglądowo rozwój techniki samochodowej.
Podkreślić należy, że stale zmniejsza sie udział nowych samochodów z klasycznym układem napędowym, co można wytłumaczyć zwiększaniem europejskiej produkcji samochodów małolitrażowych z napedem na koła przednie oraz rozpowszechnianiem się — szczególnie w ciągu ostatnich pięciu lat — nowych modeli o tylnych napędach.