Na okres mycia kadłuby silników, głowice cylindrów i inne części są zatapiane w kąpieli w wannie. Chłodnice natomiast przepłukuje sie przepływającym roztworem. Czas potrzebny do usunięcia kamienia kotłowego z głowicy lub kadłuba silnika wynosi około 45 minut, a z chłodnicy 2 . . .3 godzin. Części następnie dodatkowo przepłukuje się dokładnie ciepłą wodą aż do usunięcia wszelkich Śladów stosowanego roztworu. Weryfikacja używanych części, pochodzących z rozbiórki mechanizmów i instalacji samochodu, ma na celu określenie ich dalszej przydatności. W ramach weryfikacji wykonuje sie rozmaite czynności, z których najważniejsze, to: — kontrola stanu technicznego używanych części, — sortowanie części według stanu technicznego na trzy grupy: części dobre (nadające się do ponownego wbudowania), części wymagające naprawy (z zaleceniem sposobu naprawy) oraz części wybrakowane, nie nadające się ani do wbudowania, ani do naprawy — przeznaczone na złom hutniczy, — sporządzenie odpowiednich aktów weryfikacyjnych, — oznakowanie części według ich przeznaczenia (najczęściej odpowiednimi kolorami). Części dobre nadające się do wbudowania bez jakiejkolwiek naprawy, stanowią zwykle około 45% ogólnej liczby części pochodzących z rozbiórki pojazdu, części nadające sie do naprawy — około 30%, a części przeznaczone na złom hutniczy około 2500. Odnośnie części zakwalifikowanych do naprawy określa sie zalecone sposoby ich naprawy np. metodą wymiarów naprawczych lub metodą regeneracji. Podczas sortowania wskazane jest znakowanie zweryfikowanych części odpowiednimi kolorami (np. części wybrakowane — czerwoną farbą, części do naprawy zieloną farbą) ; części dobrych przeważnie sie nie znakuje. Kwalifikowanie używanych części odbywa się na podstawie warunków technicznych, które zawierają wskazania dotyczące wyglądu zewnętrznego powierzchni roboczych części oraz wielkości granicznych i dopuszczalnych odchyleń wymiarów wskutek zużycia dla różnych sposobów naprawczych (metodą wymiarów naprawczych lub regeneracji). Brak warunków technicznych zmusza do weryfikacji subiektywnej i nie zapewnia prawidłowej kwalifikacji cześci. [podobne: ratka motocykle, renault wyprzedaż, mila automobile ]