Maksymalne prędkości obwodowe wirników dochodzą do 100 m/sek. Pozwala to na uzyskanie bardzo korzystnego stosunku wydajności sprężarki do jej ciężaru i wymiarów obrysu. Współpracujące ze sobą wirniki sprężarki śrubowej mają odmienne zarysy, co stanowi zasadniczą różnice w porównaniu ze sprężarką ROOTS. zęby jednego z wirników sprężarki śrubowej leżą niemal całkowicie na zewnątrz Wirniki koła zasadniczego (tocznego), drugiego zaś — wewnątrz. Odmienność zarysów powoduje, że koszt wykonania takich wirników jest nieco większy, lecz zarazem Są one znacznie mniejsze niż wirniki sprężarki ROOTS o takiej samej wydajności i spreżu. [Zobacz też: dobierz akumulator do samochodu, dealer ford warszawa, dobierz akumulator do samochodu poleasingowe ]
Wirniki mogą mieć jednakowe liczby zębów, lub też różne.
Najczęściej spotyka się układy wirników o liczbach zębów 4 -4- 6, rzadziej 3 – 3. Jeżeli wirniki mają różne liczby zębów, mogą one mieć jednakowe w przybliżeniu średnice zewnętrzne, co ułatwia opracowanie szczegółów konstrukcji kadłuba.
Czynna długość wirnika zależy od wymaganego sprężu (stopnia sprężania) i dla wspomnianego układu wirników wynosi w przybliżeniu: DA/L —0,6 dla — 1,5; DA/L —0,55 dla 2,0. Sprawność objętościowa sprężarki, zależna od sprężu i predkości obrotowej wirników zawiera się zwykle w granicach 0,85, (dla sprężarek doładowujących).
Położenie okna wylotowego jest ściśle związane z położeniem okna wlotowego, wielkością sprężu oraz kątem pochylenia zębów. Położenie okna wylotowego wyznacza się najłatwiej wykreślnie. W tym celu trzeba znać końcową objętość zajmowaną przez sprężone powietrze VSP = Vo • 70 • qvs/7d [ma], gdzie: vo — objętość początkowa powietrza w sprężarce.