Króciec wlewowy chłodnicy jest zwykle zakrywany pokrywą zaopatrzoną w dwa samoczynne zawory, wylotowy oraz wlotowy. Zawór wylotowy otwiera się, kiedy nadciśnienie w chłodnicy przekracza 0,3. . .0,4 kG/cm2 a zawór wlotowy — kiedy podciśnienie w niej przewyższa około 0,2. Zawór wylotowy chroni rdzeń chłodnicy przed rozsadzeniem w razie przegrzania silnika. Utrzymując niewielkie nadciśnienie w układzie chłodzenia zawór wylotowy podwyższa temperaturę wrzenia wody do około 107 oc, a zatem nie dopuszcza do intensywnego parowania wody w razie umiarkowanego przegrzania silnika. Zawór wlotowy zabezpiecza rdzeń chłodnicy przed zgnieceniem — wskutek wytworzenia się podciśnienia w układzie chłodzenia, częściowo napełnionym wodą, w razie szybkiego jej ostygania.
Niekiedy — w starszych samochodach — rezygnuje się ze szczelnego zamknięcia układu chłodzenia silnika, a korek wlewu chłodnicy zabezpiecza jedynie przed wypryskiwaniem
Wody z chłodnicy w czasie jazdy oraz przed przedostawaniem się do niej zanieczyszczeń mechanicznych. Nadmiar wody oraz para mogą się wówczas wydobywać z chłodnicy rurką przelewową spod korka wlewu. [patrz też: dobierz akumulator do samochodu, dealer ford warszawa, dobierz akumulator do samochodu poleasingowe ]
Zbiornik kompensacyjny. Aby zapewnić całkowite wypełnienie chłodnicy, w celu zapobieżenia zakłóceniom w chłodzeniu silnika w razie obniżenia się poziomu lub wrzenia cieczy w chłodnicy, układ chłodzenia wyposaża sie w tzw. zbiornik kompensacyjny, podłączony równolegle do chłodnicy i zawierający pewien zapas cieczy chłodzącej. Podczas rozgrzewania sie silnika wskutek rozszerzalności cieplnej ciecz chłodząca w układzie chłodzenia zwiększa swą objętość i jej nadmiar odpływa do zbiornika kompensacyjnego. W okresie stygnięcia silnika maleje objętość cieczy w układzie chłodzenia i pewna ilość cieczy dopływa ze zbiornika kompensacyjnego do układu. W razie wrzenia cieczy w głowicy cylindrów, pary cieczy przenikają do zbiornika kompensacyjnego, gdzie ulegają skropleniu w wyniku dość niskiej temperatury otoczenia. Zapobiega to jakimkolwiek ubytkom cieczy z układu chłodzenia oraz powstawaniu w nim nadmiernego nadciśnienia lub podciśnienia.