Hamulce piszczą, gwiżdżą, grzechoczą — zaolejenie lub nadmierne zużycie (wystają nity) okładzin szczek hamulcowych — niewłaściwe przylegame okładzin szczęk hamulcowych. Akumulator zbyt szybko się rozładowuje długotrwała jazda z małą prędkością i z włączonymi światłami — częste i długotrwale korzystanie ze świateł postoju niewyłączenie na postoju świateł — zbyt częste korzystanie z rozrusznika — upływ prądu spowodowany usterkami obwodu elektrycznego — zasiarczanienie płyt akumulatora — uszkodzenie płyt akumulatora — uszkodzenie naczynia akumulatora — pęknięcie pokrywy akumulatora — zanieczyszczenie pokrywy akumulatora — zbyt niski poziom elektrolitu w ogniwach akumulatora niedomaganie prądnicy, samoczynnego wyłącznika lub regulatora — przeciążanie akumulatora — zbyt silny spadek pojemności akumulatora przeładowywanie akumulatora wskutek zbyt małego poboru prądu (np. w lecie) — samowyładowanie akumulatora. Wylewanie się elektrolitu z ogniw podczas ładowania akumulatora — zbyt wysoki poziom elektrolitu w naczyniu — zbyt wysokie natężenie prądu ładowania — zwarcie płyt w jednym z ogniw — brak płytki ochronnej w korku akumulatora. Przedwczesne zużywanie się akumulatora zbyt niski poziom elektrolitu pozostawienie akumulatora przez długi okres czasu w stanie rozładowanym — ładowanie akumulatora prądem o zbyt dużym natężeniu zwarcie wewnętrzne w ogniwie akumulatora — zasiarczanienie płyt akumulatora. Prądnica nie dostarcza prądu — zanieczyszczenie, zaolejenie lub nadpalenie komutatora — zanieczyszczenie, zaolejenie lub niedostateczne przyleganie szczotek do komutatora nadmierne zużycie szczotek — zacinanie się szczotek w ich oprawkach lub zbyt małe napięcie sprężyn szczotek pęknięcie sprężyn szczotek — znaczne zużycie komutatora (między jego działkami wystaje mika) przepalenie się bezpiecznika (w obwodzie wzbudzenia lub ładowania) wadliwe podłączenie uzwojenia wzbudzenia uszkodzenie lub przepalenie uzwojenia twornika lub stojana uszkodzenie samoczynnego wyłącznika prądu lub regulatora. Prądnica wytwarza zbył słaby prąd ładowania — zanieczyszczenie, zaolejenie lub nadpalenie komutatora — niewłaściwe okładziny szczęk hamulcowych — zwichrowane lub uszkodzone szczeki hamulcowe — obluzowanie lub nadmierne zużycie sworzni szczęk hamulcowych — obluzowanie tarcz hamulcowych — zwichrowanie, porysowanie lub zanieczyszczenie bębnów hamulcowych — niedostateczne smarowanie sworzni szczęk hamulcowych — nadmierne luzy w łożyskach kół. Pedał hamulca po zwolnieniu nacisku nie powraca do swego górnego położenia— zacieranie sie pedału na wałku — pęknięcie lub osłabienie sprężyny odciągającej pedał — pęknięcie lub osłabienie sprężyny ściągającej szczeki hamulcowe skorodowanie lub zanieczyszczenie cięgieł hamulców mechanicznych brak smaru w przegubach hamulców mechanicznych. [hasła pokrewne: auto gazda otomoto, dealer audi warszawa, allegro motoryzacja ]