W razie braku międzyosiowych mechanizmów różnicowych zwiększa się zużycie paliwa, opon, przekładni i łożysk. Szczególnie występuje to w przypadku różnic ciśnienia w ogumieniu, stosowania opon o niejednakowych wymiarach (w ciężkich pojazdach) i częstego zakręcania samochodu. Ponadto brak międzyosiowych mechanizmów różnicowych utrudnia manewrowanie pojazdem, zwłaszcza zakręcanie, ponieważ wówczas na przednie koła działają dodatkowe siły hamujące. Podczas zakręcania, szczególnie na drodze o twardej nawierzchni, przednie koła toczą się bowiem po łuku o większym promieniu niż tylne kola, co wywołuje siły hamujące na przednich kolach. Po wyłączeniu napędu przednich kół sytuacja niewiele się poprawia, ponieważ przednie kola napędzają wtedy wał napędowy i odpowiednie kola zębate rozdzielczej skrzynki przekładniowej, wskutek czego wynikają dodatkowe opory ruchu. [patrz też: jazdy doszkalające,otomoto tomaszów lubelski, otomoto olsztyn ]
Dzięki zastosowaniu międzyosiowego mechanizmu różnicowego między mostami — przednim i tylnym — podczas zakręcania nie może powstawać jakaś Siła hamująca, niezgodna z kierunkiem ruchu, co wydatnie ułatwia prowadzenie pojazdu, np. ciągnika z ciężkimi przyczepami.
Dwuosiowe samochody terenowe. Najczęściej obciążenia przednich kół są mniejsze niż kół tylnych, co zmusza do stosowania niesymetrycznego mechanizmu różnicowego, który rozdziela moment obrotowy na przedni i tylny most napędowy proporcjonalnie do przenoszonych przez nie obciążeń statycznych *). DOŚĆ kosztowne międzyosiowe mechanizmy różnicowe instalowane są jednak tylko w dwuosiowych samochodach terenowych o dużej nośności. Natomiast w tego rodzaju pojazdach o małej lub średniej nośności zwykle zabezpiecza się jedynie możliwość okresowego wyłączania przedniego napędu samoczynnie, np. stosując międzyosiowe sprzęgło jednokierunkowe (tzw. gwarowo „wolne koło”), albo ręcznie, np. przy użyciu sprzęgła kłowego. Jeżeli samochód ma międzyosiowy mechanizm różnicowy lub międzyosiowe sprzęgło jednokierunkowe, do obu mostów napęd jest przekazywany od dolnego wału skrzynki rozdzielczej. Wówczas w przenoszeniu napędu uczestniczy para kół zębatych pomiędzy górnym i dolnym walem skrzynki rozdzielczej, najczęściej o przełożeniu I ; co zmniejsza sprawność ogólna układu napędowego. Z tego względu dwuosiowy samochód, przeznaczony do częstego użytkowania na szosach, przeważnie wyposaża się w skrzynkę rozdzielczą, której dolny wal jest zaopatrzony w sprzęgło kłowe do wyłączania napędu przedniego mostu, a napęd tylnego mostu odprowadza się bezpośrednio od górnego wału skrzynki rozdzielczej. Zapewnia to dość wysoką sprawność ogólną układu napędowego podczas jazdy z wy łączonym napędem przedniego mostu.
Lekki dwuosiowy samochód terenowy wyposaża sie niekiedy w zblokowany układ napędowy, spełniający zadania jednego mostu napędowego, przy czym dodatkowo stosuje się odłączalny napęd drugiego mostu.