Aby uzyskać korzystne warunki chłodzenia powietrzem, trzeba zachować określone minimalne odstępy pomiędzy żebrami, zależnie od prędkości przepływu i lepkości powietrza. Odnosząc do przeciętnych prędkości przepływu powietrza chłodzącego, graniczne szerokości szczelin miedzy żebrami wynoszą . . . 1,7 mm, przy czym odstępy żeber mogą byt tym mniejsze, im prędkości przepływu powietrza są większe.
Najbardziej intensywnie przejmowane jest ciepło przez ścianki cylindra bezpośrednio po spaleniu sie mieszanki, kiedy tłok oddala się już od głowicy cylindra przy szybkościach jazdy przekraczających 200 km/godz. Określenie „silnik doładowywany” odnosi się więc w praktyce wyłącznie do silnikow wyposażonych w specjalne urządzenia doładowujące.
Doładowywanie dynamiczne polega na wykorzystywaniu energii kinetycznej ładunku w przewodach ssących w celu zwiększenia napełnienia cylindrów. W praktyce wszystkie silniki tłokowe Są doładowywane dynamicznie w mniejszym lub większym stopniu i w pewnych zakresach prędkości biegu. Na ogół jednak stopień takiego doładowywania jest niewielki. W niektórych silnikach, zwłaszcza dwusuwowych, wpływ doładowywania dynamicznego jest bardzo istotny. Również i w silnikach czterosuwowych wykorzystuje się niekiedy doładowywanie dynamiczne — stosując specjalne układy ssące powodujące np. zwiększenie elastyczności silnika, jego mocy maksymalnej itp.
Systemy doładowywania silników. Zależnie od sposobu napędu sprężarki rozróżnia się silniki o doładowywaniu mechanicznym, kiedy sprężarka jest napędzana od wału korbowego silnika doładowywanego — oraz silniki o turbodoładowywaniu, kiedy sprężarka napędzana jest turbiną spalinową zasilaną gazami spalinowymi doładowywanego silnika.
Jako urządzenia doładowujace stosuje się z reguły oddzielne podzespoły — dmuchawy, sprężarki i turbosprężarki — stanowiące dodatkowy osprzęt instalowany na kadłubach silników. Pomp ładujących, używanych jako wyposażenie niektórych silników dwusuwowych, zwykle nie zalicza șie do urządzeń doładowujących. [hasła pokrewne: olx białystok samochody, luksusowe auta używane, vin saab ]