Części w roztworach zasadowych myje się w wannach z podgrzewaniem i natryskiwaniem środka myjącego lub w specjalnych urządzeniach do mycia, jedno-, dwu- lub trójkomarowych, z podgrzewaniem roztworu myjącego, Roztwór w wannach lub w urządzeniach do mycia powinien być cn pewien okres czasu wymieniany. Wanny do mycia sa stosowane w małych zakładach naprawczych, a urządzenia do mycia w dużych. Mycie części w urządzeniu do mycia trwa zwykle okolo 15 minut. Oczyszczanie z nagaru. Osady węglowe z części silnika (tłoków, zaworów, prowadnic zaworów, głowic, kadłubów) usuwa się ręcznie, przy użyciu skrobaków, szczotek drucianych o napędzie elektrycznym lub przez piaskowanie, Nagar usunąć można również przez mycie części, przy czym zwykle stosuje się roztwory: kąpiel w ksylolu- z dodatkiem alkoholu w ciągu 15. .25 minut, kapiel w nafcie świetlnej w ciągu 10. . .30 minut, — kapiel (tylko części stalowe lub żeliwne) w ciągu 2. . .3 godzin w roztworze wodnym D składzie: 21 G sody kaustycznej (NaOH), 35 G sody kalcynowanej (NagC03), G szkła wodnego (Na2Si02), 25 G mydła płynnego na 1 litr wody, podgrzanym do temperatury 90. . .95 OC, — kąpiel (cześci ze stopów lekkich) w ciągu 3 . . .4 97-5. Usuwanie nagaru ze ścianek glowicy przy użyciu szczotki elektrycznej w roztworze wodnym o składzie: 19 G sody kalcynowanej (Na2C03), g G szkła wodnego (NaeSi02), 10 G mydła płynnego ną 1 litr wody, podgrzanym do temperatury 90. . .95 oc. Oczyszczanie z osadów mineralnych. Kamień kotłowy z kadłubów, głowic i chłodnic usuwa się przez mycie w roztworach wodnych o zawartości: — 8% sody kaustycznej (NaOH), podgrzany do temperatury 80 . . .85 oc, 10. . .15% kwasu solnego (HCI) lub kwas fosforowy — 0,1 litra i 20 G bezwodnika chromowego (Cr03) na każdy litr wody. [podobne: ratka motocykle, renault wyprzedaż, mila automobile ]