Typowy termostat do regulacji przepływu cieczy przez rdzeń chłodnicy jest to samoczynny zawór, otwierający sie i zamykający wskutek zmian długości metalowej puszki, w następstwie nagrzewania się lub stygnięcia cieczy chlodzącej. Zwykle w puszce termostatu znajduje się łatwo parująca ciecz, która po podgrzaniu przechodzi w stan gazowy, wskutek czego wzrasta ciśnienie wewnątrz puszki, co powoduje jej wydłużenie.
Jeżeli temperatura cieczy chłodzącej nie przekracza 65 . . . .70 oc, zawór termostatu jest zamknięty, tzn. puszka ma zwykłą długość. Woda przepływa wówczas z głowicy przez dodatkowy przewód wprost do korpusu pompy. Kiedy jednak temperatura chłodzącej wody przewyższy 70 oc, puszka termostatu się wydłuża, podnosząc grzybek zaworu i umożliwiając tym samym odpływanie wody z głowicy cylindrów do chłodnicy. Jednocześnie zasłonki przymocowane do trzpienia termostatu zamykają boczne okienka, którymi woda dotychczas dopływała wprost do pompy. Po nagrzaniu się cieczy chłodzącej do około 80 oc zawór termostatu jest już zwykle całkowicie otwarty. Termostat jest zwykle tak skonstruowany, że w razie jego uszkodzenia (np. przedziurawienia puszki) zawór pozostaje otwarty, co zabezpiecza przed przegrzaniem się silnika podczas pracy z dużym obciążeniem. Istotną niedogodnością stosowania tego rodzaju termostatu jest okresowe wyłączanie.
Typowa chłodnica samochodowa składa się z dwóch zbiorników wody, górnego i dolnego, połączonych wymiennikiem ciepła, tzw. rdzeniem chłodnicy. Górny zbiornik jest przeważnie zaopatrzony w króciec wlewu wody do układu chlodzenia, a dolny w króciec spustowy. Ze względu na budowe wymiennika ciepła rozróżnia sie zwykle chłodnice rurkowe, komorowe oraz ulowe.
Chłodnica rurkowa ma rdzeń wykonany z pionowych rurek o przekroju okrągłym lub owalnym, na które nasadzone są poziome żeberka, ułatwiające wymianę ciepła. Rurki w rdzeniu chłodnicy są ułożone w kilku rzędach (3 do 5) i wzajemnie względem siebie przesunięte, co polepsza warunki omy-
wania ich przez powietrze. [więcej w: raiffeisen auta poleasingowe, konrys otomoto, konrys otomoto dla dzieci ]