Charakterystyka pociągu odśnieżnego jest następująca: szerokość odśnieżania w m . do 4,8 maksymalna wydajność w m/h przy gęstości śniegu 400 kg/ma do 1020 prędkość jazdy roboczej przy maksymalnej wydajności w km/h 6 do 10 pojemność wagonu pośredniego w ms do 80 pojemność wagonu końcowego IW ma wymiary w mm (długość X szerokość X wysokość): do 60 — maszyny czołowej wagonu pośredniego i wagonu końcowego masa własna w — maszyny czołowej 68 600 — wagonu pośredniego 31 400 — wagonu końcowego 38 000 7. Miotacze ognia Do odmrażania i usuwania śniegu z rozjazdów kolejowych są stosowane ręczne, przenośne i przewoźne miotacze ognia. Ręczne i przenośne miotacze są skonstruowane podobnie, lecz mają inny sposób zasilania. W ręcznym miotaczu ognia płomień powstaje w specjalnym palniku, wykonanym z dyszy doprowadzającej paliwo i dyszy doprowadzającej powietrze. Dysze są obudowane osłoną, wewnątrz której znajduje się wężownica, połączona z przewodem doprowadzającym paliwo. Wężownica ta ogrzewa paliwo, które łącząc się ze strumieniem powietrza tworzy mieszankę, zapalającą się po wstępnym podgrzaniu wężownicy pakułami nasycony- mi olejem napędowym. Powietrze jest tłoczone do palnika pompką samochodową, a paliwo ze zbiornika dopływa do dyszy palnika. W przenośnym miotaczu ognia zbiornik paliwa ma nieco większą pojemność, a powietrze jest tłoczone pod ciśnieniem 0,5 MN/m2 (5 at) ze sprężarki tłokowej, parowozu lub innego środka transportowego. W zależności od rodzaju topionego śiegu zużycie paliwa wynosi od 1 do 10 kg:h. Przewoźny miotacz ognia, zainstalowany na przyczepie wózka motorowego, ma dwie dysze do topienia śniegu, kierowane dźwigniami. Paliwo do dysz doprowadza instalacja paliwowa, złożona ze zbiornika, filtru, pompy zębatej PZ-5A, zaworów przelewowych oraz wtryskiwaczy wbudowanych .w dysze. Pompę zębatą napędza silnik elektryczny SzJD o mocy 1,7 kW. Powietrze do dysz jest wtłaczane dwoma wentylatorami, napędzanymi dwoma silnikami elektrycznymi BZTr-22b o mocy 0,6 kW każdy. Silniki elektryczne są zasilane zespołem prądotwórczym EPZ4-3/400. [patrz też: raiffeisen auta poleasingowe, konrys otomoto, konrys otomoto dla dzieci ]