Aby łączone ze soba części prawidłowo współpracowały i aby zapewnić prawidłowe działanie podzespołu i całego zespołu, trzeba zachować wzorową czystość części oraz następujące warunki techniczne składania : — łączone części powinny być w czasie składania właściwie ustawione względem siebie, pomiędzy współpracujacymi cześciami powinny byc zachowane właściwe luzy lub właściwe wciski, wspołosiowość otworów i wałów, równoległość osi walów wspólpracujących (np. skrzynki biegów) lub prostopadłość osi w tych połączeniach, gdzie to jest wymagane (np. oś walu korbowego i cylindra, walu rozrządu i os popychacza), — nakrętki i śruby mocujące powinny być dociągane odpowiednimi momentami skręcającymi za pomocą kluczy dynamometrycznych, zwłaszcza np. nakrętki głowic, korbowodów oraz łożysk głównych. Przed naprawą pojazd samochodowy poddaje sie dokładnemu czyszczeniu i myciu. Pn rozbiórce zespołów ich poszczególne części są również dokładnie oczyszczane i myte. Często niedoceniane mycie i czyszczenie jest bardzo istotnym elementem przygotowania naprawy, ponieważ ułatwia rozbiórke zespołów i mechanizmów, ogranicza przenoszenie zanieczyszczeń na poszczególne uddziały produkcyjne, podnosi higienę pracy uraz ułatwia czynności kontroli technicznej. Mycie zespołu zapewnia usuniecie resztek olejów i smarów oraz innych zanieczyszczeń z zewnętrznych ścianek lub obudowy zespołu. Do mycia zespołow stosuje się gorącą wodę temperaturze około 80 oc lub parę wodną o ciśnieniu 5 . . .6 kG/cm2. Zespoły myje się zwykle w specjalnych urządzeniach parowo-wodnych, wyposażonych w natryski i przewody giętkie z odpowiednimi końcówkami, z których wypływają pod ciśnieniem strumienie wody i pary. Mycie części metalowych polega na ich odtłuszczeniu, to jest usunięciu resztek oleju lub smaru zanieczyszczonego cząstkami pyłu, metali i produktami niezupełnego spalania. Mycie powinno być dokładne, szybkie, tanie i nieszkodliwe dla zdrowia pracowników. Środki stosowane do mycia nie powinny działał szkodliwie na myte części. [przypisy: ratka motocykle, renault wyprzedaż, mila automobile ]