Urządzenia elektrycznego ogrzewania zwrotnie SGE-I, produkowane przez Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych w Wełnowcu, składają się z 4 grzejników, 12 do 20 uchwytów mocujących, 2 puszek połączeniowych i skrzyni zasilającej. Usytuowanie grzejników i sposób ich podłączenia przedstawia rysunek XII-15. Poważnymi wadami urządzeń EOR są: stosunkowo duża awaryjność, zaangażowanie dużej liczby pracowników do utrzymania i konserwacji, duży pobór mocy i wysokie koszty eksploatacyjne. Z uwagi na produkcję grzejników o mocy 850 lub 1050 W stosuje się je z konieczności we wszystkich typach rozjazdów. W zależności od typu rozjazdu zakłada się 4 do 6 grzejników. W ciężkich warunkach atmosferycznych nawet 6 zainstalowanych grzejników po 1050 W nie wystarczy naogrzanie rozjazdów S60. Należy wówczas zapewnić dodatkowe ręczne odśnieżanie. Gazowe ogrz ewanie z wrotni c może być dokonywane za pomocą przenośnych i stałych urządzeń gazowych. Przenośne urządzenia, do których zalicza się aparaty naftowe, benzynowe i propanowe, są przya datne do odmrażania rozjazdów o niewielkim oblodzeniu (do 1 cm) lub przy płytkim śniegu (do 10 cm). Benzynowy aparat (rys. XII-16) do rozmrażania należy przygotować zgodnie z instrukcją obsługi. Zbiornik powinien być napełniony benzyną do 3/4 jego objętości, po czym należy go szczelnie zamknąć. Pompką wtła-
się niższymi kosztami eksploatacyjnymi, większą niezawodnością działania i wyższym współczynnikiem sprawności. Žródłem emitowania cieplnego są promienniki gazowe, w których zachodzi egzotermiczna reakcja chemiczna utlenianego paliwa, dostarczanego w stanie ciekłym lub gazowym. Promienniki składają się z zespołu podawania paliwa i powietrza, mieszalnika gazu z powietrzem zespołu spalania — palnika. Rozróżnia się promienniki gazowe: 1) płomieniowe, w których spalanie odbywa się bez czynnika katalizującego w płomieniu gazu o temperaturze 1500 do 3000 0 C; 2) bezpłomieniowe, w których spalanie odbywa się w obecności katalizatora, zwykle na lub w pobliżu powierzchni, bardzo krótkim płomieniem o temperaturze 600 do 1700 o c. [hasła pokrewne: foteliki samochodowe, beton architektoniczny, Firma transportowa ]

Posted on 9 Nov 2016 In: Uncategorized

Przewozny miotacz ognia byl kilkakrotnie

Przewoźny miotacz ognia był kilkakrotnie modernizowany, między in— nymi wyrmeniono wentylatory na sprężarkę, a zespoły prądotwórcze EPŽ4-9/400 na zespóły prądotwórcze BeDT3-2. Przewoźne miotacze ognia nie znalazły szerszego zastosowania ze względu na małą wydajność, trudność manipulowania płomieniem podczas wiatru oraz stosunkowo duże zagrożenie warunków bhp. 8. Instalacje elektryczne, gazowe i pneumatyczne do podgrzewania i odśnieżania rozjazdów Konieczność zapewnienia niezawodnego działania rozjazdów kolejowych, bez względu na istniejące warunki atmosferyczne, zmusza do wdrażania urządzeń do ich podgrzewania i odśnieżania, zwłaszcza na stacjach, na których są zastosowane przekaźnikowe urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego. W zasadzie powinny być wprowadzane takie urządzenia, które umożliwiają automatyczną, zdalnie sterowaną i bez nadzoru pracę urządzeń, nie powodując przy tym żadnych zakłóceń w działaniu innych urządzeń. Wymogi te spełniają stosowane obecnie stałe urządzenia, ogrzewane prądem elektrycznym, grzejnikami gazowymi i grzejnikami gazowymi promiennikowymi, oraz instalacje doprowadzające sprężone powietrze do urządzeń wydmuchuj ących śnieg. Urządzenia elektrycznego ogrzewa nia rozjazdów (EOR) mogą być rozwiązywane przez zastosowanie grzejników elektrycznych o różnej budoĂ,vie i sposobie instalowania albo przez bezpośrednie ogrzewanie iglicy zwrotnicy prądem elektrycznym o bardzo dużym natęZeniu i bardzo niskim napięciu. Bezpośrednie ogrzewanie zwrotnic cechuje niska spra•vvność, dlatego też na PKP są stosowane rozwiązania z zastosowanien grzejników prętowych, ułożonych na stopce opornicy od strony iglicy albo obejmujących stołeczki ślizgowe zwrotnicy (rys. XII-14). Proste grzejniki, ułożone na stopce opornicy, przy odsuniętej iglicy dobrze ogrzewają tylko szynę opornicową, natomiast grzejniki obejmujące stołeczki ślizgowe ogrzewają równomiernie cały zespół podzwrotnicowy, Przed zainstalowaniem urządzeń ogrzewczych należy sprawdzić odwodnienie rozjazdów i stan siodełek podiglicowych. Tam, gdzie odwodnienie jest dobre, zużycie prądu ogranicza się do wytopienia lodu i wysuszenia zwrotnicy. Po ustaniu śnieżycy grzejniki mogą być wyłączone do następnego opadu śniegu. [patrz też: wynajem samochodów gdańsk, akcesoria samochodowe, maszyny pakujące ]

 • Przeczytaj też:

  Nowe samochody na rynku

  Nowe auta pozwalają na coraz szybszą jazdę a to często jest przyczyną wielu wypadków. Na pewno nic nie zastąpi doświadczenia i rozsądku kierowcy ale producenci starają się pomóc w  zwiększeniu  bezpieczeństwa poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań w swoich autach. Obecnie dosyć powszechnie stosowany jest ABS, który zapobiega blokowaniu się kół podczas hamowania. Natomiast ACC pozwala utrzymać […]

  Zewnętrzny profil „skrzydełek”

  Zewnętrzny profil „skrzydełek” jest zakreślony lukiem kola o promieniu nieznacznie mniejszym niż promień wewnętrzny otworu kadłuba. Wewnętrz y profil „skrzydełek” jest tak dobrany, że przy spotkaniu ię dwóch „skrzydełek” wirników, albo „skrzydełka” i rowadnicy, rozdziela je stały niewielki luz. To samo doły zy również odcinka przejściowego od części cylindrycznej do zewnętrznej części „skrzydelek”. Powietrze dopływające […]

  Obliczanie układów chłodzenia

  Obliczanie chłodnicy wody. Ilość ciepła odbieranego przez ciecz chłodzącą od rozgrzanych części silnika określić można z zależności: Qw Gw • Atu, • cw [kcal/godz], gdzie: Qw ilość ciepła [kcal/godz], (iw ciężar cieczy chłodzącej [kG/godzl, Atw — przyrost temperatury [oc] oraz cw ciepło właściwe cieczy chłodzącej [kcal/kG oc]. Ciepło oddawane przez chłodnicę do powietrza atmosferycząego wyznacza […]

  Sprężarki dynamiczne

  Wskutek napędu tłoków za pomocą tarczy skośnej w sprężarce RICARDO-WELLWORTHY nie występują siły boczne powodujące dociskanie tłoków do gładzi cylindrów. Pozwala to na zaniechanie smarowania tło ków, a jednocześnie zbędne stają sie pierścienie uszczelniające na tlokach. Przy dokładnym prowadzeniu tłoczysk rnožna utrzymać stały luz pomiędzy tłokami i gładzią cylindrów, nie dopuszczając do ich stykania sie […]

  DevURL
 • Polecamy rowniez: