Urządzenia elektrycznego ogrzewania zwrotnie SGE-I, produkowane przez Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych w Wełnowcu, składają się z 4 grzejników, 12 do 20 uchwytów mocujących, 2 puszek połączeniowych i skrzyni zasilającej. Poważnymi wadami urządzeń EOR są: stosunkowo duża awaryjność, zaangażowanie dużej liczby pracowników do utrzymania i konserwacji, duży pobór mocy i wysokie koszty eksploatacyjne. Z uwagi na produkcję grzejników o mocy 850 lub 1050 W stosuje się je z konieczności we wszystkich typach rozjazdów. W zależności od typu rozjazdu zakłada się 4 do 6 grzejników. W ciężkich warunkach atmosferycznych nawet 6 zainstalowanych grzejników po 1050 W nie wystarczy nagrzanie rozjazdów S60. Należy wówczas zapewnić dodatkowe ręczne odśnieżanie. Gazowe ogrzewanie z wrotni c może być dokonywane za pomocą przenośnych i stałych urządzeń gazowych. Przenośne urządzenia, do których zalicza się aparaty naftowe, benzynowe i propanowe, są przyadatne do odmrażania rozjazdów o niewielkim oblodzeniu (do 1 cm) lub przy płytkim śniegu (do 10 cm). Benzynowy aparat do rozmrażania należy przygotować zgodnie z instrukcją obsługi. Zbiornik powinien być napełniony benzyną do 3/4 jego objętości, po czym należy go szczelnie zamknąć. Źródłem emitowania cieplnego są promienniki gazowe, w których zachodzi egzotermiczna reakcja chemiczna utlenianego paliwa, dostarczanego w stanie ciekłym lub gazowym. Promienniki składają się z zespołu podawania paliwa i powietrza, mieszalnika gazu z powietrzem zespołu spalania — palnika. Rozróżnia się promienniki gazowe: 1) płomieniowe, w których spalanie odbywa się bez czynnika katalizującego w płomieniu gazu o temperaturze 1500 do 3000 0 C; 2) bezpłomieniowe, w których spalanie odbywa się w obecności katalizatora, zwykle na lub w pobliżu powierzchni, bardzo krótkim płomieniem o temperaturze 600 do 1700 o c. [hasła pokrewne: foteliki samochodowe, beton architektoniczny, Firma transportowa ]

Posted on 9 Nov 2016 In: Uncategorized

Przewoźny miotacz ognia

Przewoźny miotacz ognia był kilkakrotnie modernizowany, między innymi wymieniono wentylatory na sprężarkę, a zespoły prądotwórcze EPZ4-9/400 na zespoły prądotwórcze BeDT3-2. Przewoźne miotacze ognia nie znalazły szerszego zastosowania ze względu na małą wydajność, trudność manipulowania płomieniem podczas wiatru oraz stosunkowo duże zagrożenie warunków bhp. Instalacje elektryczne, gazowe i pneumatyczne do podgrzewania i odśnieżania rozjazdów Konieczność zapewnienia niezawodnego działania rozjazdów kolejowych, bez względu na istniejące warunki atmosferyczne, zmusza do wdrażania urządzeń do ich podgrzewania i odśnieżania, zwłaszcza na stacjach, na których są zastosowane przekaźnikowe urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego. W zasadzie powinny być wprowadzane takie urządzenia, które umożliwiają automatyczną, zdalnie sterowaną i bez nadzoru pracę urządzeń, nie powodując przy tym żadnych zakłóceń w działaniu innych urządzeń. Wymogi te spełniają stosowane obecnie stałe urządzenia, ogrzewane prądem elektrycznym, grzejnikami gazowymi i grzejnikami gazowymi promiennikowymi, oraz instalacje doprowadzające sprężone powietrze do urządzeń wydmuchujących śnieg. Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR) mogą być rozwiązywane przez zastosowanie grzejników elektrycznych o różnej budowie i sposobie instalowania albo przez bezpośrednie ogrzewanie iglicy zwrotnicy prądem elektrycznym o bardzo dużym natężeniu i bardzo niskim napięciu. Bezpośrednie ogrzewanie zwrotnic cechuje niska sprawność, dlatego też na PKP są stosowane rozwiązania z zastosowaniem grzejników prętowych, ułożonych na stopce opornicy od strony iglicy albo obejmujących stołeczki ślizgowe zwrotnicy. Proste grzejniki, ułożone na stopce opornicy, przy odsuniętej iglicy dobrze ogrzewają tylko szynę opornicową, natomiast grzejniki obejmujące stołeczki ślizgowe ogrzewają równomiernie cały zespół podzwrotnicowy, Przed zainstalowaniem urządzeń ogrzewczych należy sprawdzić odwodnienie rozjazdów i stan siodełek podiglicowych. Tam, gdzie odwodnienie jest dobre, zużycie prądu ogranicza się do wytopienia lodu i wysuszenia zwrotnicy. Po ustaniu śnieżycy grzejniki mogą być wyłączone do następnego opadu śniegu. [patrz też: wynajem samochodów gdańsk, akcesoria samochodowe, maszyny pakujące ]

 • Przeczytaj też:

  Charakterystyka pociągu odśnieżnego

  Charakterystyka pociągu odśnieżnego jest następująca: szerokość odśnieżania w m . do 4,8 maksymalna wydajność w m/h przy gęstości śniegu 400 kg/ma do 1020 prędkość jazdy roboczej przy maksymalnej wydajności w km/h 6 do 10 pojemność wagonu pośredniego w ms do 80 pojemność wagonu końcowego IW ma wymiary w mm (długość X szerokość X wysokość): do […]

  Hamowanie samochodu

  Podczas hamowania samochód ściąga na jedną stronę, zbyt niskie lub niejednakowe ciśnienie w ogumieniu, niewłaściwe lub niejednakowe wyregulowanie luzów szczek hamulcowych — zaolejenie lub zużycie okładzin hamulcowych jednego z kół — obluzowanie lub osłabienie resoru przedniego lub tylnego — zbyt mały lub niejednakowy kat wyprzedzenia sworzni zwrotnic — zwichrowanie lub zgięcie zwrotnicy. Trzepotanie (chybotanie) przednich […]

  Wywożenie śniegu

  Snieg jest wyrzucany przez dyszę , do której przymocowuje się długi rękaw w razie załadunku śniegu na wagony albo krótki rękaw — przy układaniu pryzmy śniegu na międzytorzu. Położenie zespołu na ustalonej wysokości podczas pracy lub jazdy transportowej zabezpiecza urządzenie zderzakowe, które odciąża układ hydrauliczny. Zmianę położenia uzyskuje się przez zmianę średnicy tarczy zderzaka. Maszyna […]

  Naprawy bieżące

  Zwykle w ramach naprawy bieżącej nie rozbiera się zespołu całkowicie, lecz tylko częściowo, przy czym z reguły dąży się do ograniczenia stopnia rozbiórki, ponieważ częściowo zużyte części współpracujące. Pp ponownym złożeniu docierają sie wtórnie i tym samym zużywają sie dość intensywnie. Aby skrócić przestój pojazdu samochodowego w naprawie bieżącej, często wymienia sie zespół wymagający naprawy […]

  DevURL
 • Polecamy rowniez:

 • Najczesciej Szukane: